หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Tenoxicam

ชื่อสามัญทางยา Tenoxicam

ยานี้จัดในกลุ่มยาแก้ปวดชนิด non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) ใช้บรรเทาอาการปวดและการอักเสบของข้อ และกล้ามเนื้อ

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ยา Sulindac ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

ก่อนจะใช้ยาTenoxicam จะต้องแจ้งแพทย์

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาTenoxicam

ขนาดและวิธีการใช้ยาTenoxicamผู้ใหญ่

ข้อห้ามในการใช้ยา Tenoxicam

ควรระวังในการใช้กับผู้ป่วยประเภทใดบ้าง

ผลข้างเคียงของยาTenoxicam

ผลข้างเคียงที่รุนแรงและอาจจะทำให้เสียชีวิต

ข้อควรระวังเมื่อใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น

เมื่อใช้ยา ร่วมกับยาดังต่อไปนี้จะเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่ไต

หากใช้ยา Tenoxicam ร่วมกับยาเหล่านี้อาจจะเกิดเลือดออกได้ง่าย

ยา Tenoxicam อาจจะเพิ่มผลข้างเคียงที่ไตเมื่อได้รับร่วมกับยาเหล่านี้

Tenoxicamจะลดประสิทธิภาพของการลดความดันโลหิต

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ ไม่มีข้อมูล

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs

   


fb google