หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยาแก้อักเสบ Sulindac

Sulindac เป็นยาต้านอักเสบในกลุ่ม nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) โดยการลดฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการอักเสบ และอาการปวดใช้รักษาโรคที่มีอาการปวด เช่น ข้ออักเสบ เอ็นอักเสบ โรคเก๊าท์

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ยา Sulindac ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

ก่อนจะใช้ยา Sulindac จะต้องแจ้งแพทย์

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Sulindac

ยา Sulindacใช้ในการรักษาอาการปวดและอักเสบของโรค

ขนาดและวิธีรับประทานยา Sulindac

ก่อนจะใช้ยา Sulindac จะต้องประเมินประโยชน์และโทษของยา และพยายามใช้ยาในขนาดที่ต่ำที่สุดที่จะรักษาอาการของโรค

ข้อห้ามในการใช้ยา Sulindac

สำหรับผู้ที่ใช้ยา Sulindac หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

แม้ว่าผลข้างเคียงที่รุนแรงจะเกิดไม่บ่อย แต่อาจจะอันตรายต่อผู้ที่ใช้ยา ดังนั้นหากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

ข้อควรระวังในการใช้ยา Sulindac

ผลข้างเคียงของยา Sulindac

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B (ประเภท D เมื่อใกล้คลอด)

จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรหากรับประทานยา Sulindac

  • หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหาร
  • ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดหรือยารักษาไข้หวัดที่มีส่วนผสมของยากลุ่มNSAIDs โดยจะต้องอ่านสลากยาก่อนรับประทาน
  • หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าๆ

หากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้จะต้องแจ้งแพทย์

หากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้จะต้องแจ้งแพทย์

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs

   


fb google