ยาลดความดันโลหิต Enalapril

ยาลดความดันโลหิต Enalaprilยานี้ไปลดสารเคมีบางชนิดที่ทำให้หลอดเลือดหดตัว ยา Enalapril ใช้รักษาความดันโลหิตสูง รักษาหัวใจวาย จึงทำให้หลอดเลือดคลายตัวและเลือดไหลเวียนดีขึ้นความดันโลหิตลดลง และหัวใจทำงานดีขึ้น

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Enalapril

1รักษาความดันโลหิตสูง

 • ขนาดเริ่มต้น วันละ 5 มก ก่อนนอน ขนาดที่มักจะได้ผล 10-20 มก ต่อวัน ในรายที่เป็นรุนแรงจะให้วันละ 40 มก โดยแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
 • สำหรับผู้สูงอายุจะเริ่มวันละ 2.5 มก
 • ผู้ป่วยไตเสื่อมก็ให้ขนาดน้อยก่อน

2รักษาหัวใจวาย

 • ขนาดเริ่มต้น 2.5 มก ต่อวัน และปรับยาเพิ่ม โดยทั่วไปจะใช้วันละ 20 มก วันละครั้ง ให้เต็มที่วันละไม่เกิน 40 มกแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง อาจรับประทานก่อนอาหาร พร้อมอาหารหรอหลังอาหารก็ได้ ต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอแม้จะรู้สึกสบายดีก็ตาม เพราะโรคเหล่านี้เป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด อย่าหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงกว่าเดิม

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ

จัดอยู่ในกลุ่ม D มีผลเสียในทารก หากจะใช้จะต้องเทียบประโยชน์และโทษ และไม่สามารถใช้ยาอื่นแทนได้

ข้อห้ามในการใช้ยาลดความดันโลหิต Enalapril

 • มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ enalapril lisinopril captopril fosinopril perindopril quinapril ramipril benazepril moexipril trandolapril
 • มีประวัติ หาก หนังตาบวม ลมพิษเมื่อใช้ยาในกลุ่มนี้
 • หลอดเลือดไตตีบทั้งสองข้าง
 • ตั้งครรภ

ข้อควรระวังในการใช้ยาEnalapril

การใช้ยา Enalapril ร่วมกับยาอื่น

 • ใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ
 • ร่วมกับยาลดความดันโลหิตชนิดอื่น
 • หากให้ร่วมกับยากดภูมิอาจจะทำให้เกิดไขกระดูกไม่ทำงาน
 • หากได้ร่วมกับโพแทสเซี่ยมอาจจะทำให้เกลือโพแทสเซี่ยมสูง

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยา Enalapril หรือใช้ยา 

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

ผลข้างเคียงของยา Enalapril

 • ในระยะแรกของการให้ยาอาจจะมีความดันโลหิตต่ำลงจนหน้ามืด
 • ปวดศีรษะ มึนงง
 • ไอ
 • อ่อนเพลีย
 • ผื่น
 • เม็ดเลือดขาวต่ำ
 • ไตเสื่อม

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Enalapril

 1. อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที  มีดังนี้ 
 • หน้า ตา ริมฝีปาก ลิ้น ขา มือ หรือข้อเท้าบวม หายใจลำบาก กลืนอาหารลำบาก คัน ผื่นคัน ผื่นลมพิษ
 • เจ็บหน้าอก รอยแดง แผลพุพอง หรือลอก บริเวณผิวหนัง และเยื่อบุในปาก มีเลือดออก หรือมีรอยช้ำผิดปกติ
 • ปริมาณปัสสาวะลดลง รู้สึกเหมือนจะเป็นลม
 • มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ชานิ้วมือ นิ้วเท้า เสียงแหบ ตาหรือตัวเหลือง
 1. อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ไอ เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ

การเก็บรักษายา Enalapril

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์
สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C (ในระยะตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก) ประเภท D (ในระยะตั้งครรภ์ 4-9 เดือน)

Captopril | Enalapril | Lisinopril | Perindopril | Ramipril |

เพิ่มเพื่อน