หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยาแก้ปวด Tramadol

ยาแก้ปวด Tramadol เป็นยาบรรเทาอาการปวดออกฤทธิ์ที่ประสาทส่วนกลาง ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก

วิธีการใช้ยา Tramadol

  • ห้ามรับประทานยาขนาดสูงกว่า หรือระยะเวลานานกว่าที่แพทย์สั่ง
  • ยานี้จะรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ควรจะเป็นเวลาเดียวกัน
  • ห้ามบด หรือเคี้ยวยา เพราะอาจจะทำให้ยาดูดซึมเร็ว

ข้อระวัง

ยานี้อาจจะทำให้การตัดสินใจช้า ดังนั้นจะต้องระมัดระวังเมื่อต้องทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ

ผลข้างเคียงของยา Tramadol

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ใช้ยา Tradamol และเกิดอาการแพ้ยาชนิดรุนแรงซึ่งมีอาการ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเสียงดังหวีด บวมหนังตา หน้า ริมฝีปาก ให้หยุดยาและพบแพทย์ทันที อ่านเรื่องแพ้ยาที่มีอาการรุนแรง

สำหรับผู้ที่ใช้ยาและเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ ได้แก่

อาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงได้แก่

ข้อมูลที่สำคัญก่อนการใช้ยา Tramadol

ไม่ควรจะใช้ยานี้หากมีภาวะดังต่อไปนี้

หากท่านมีภาวะดังต่อไปนี้ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัช

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์

จัดอยู่ในกลุ่ม C ยังไม่ทราบว่ายาจะมีอันตรายต่อทารก ดังนั้นต้องแจ้งแพทย์หากกำลังตั้งครรภ์ และไม่ควรจะใช้ยาในขณะให้นมบุตรเพราะยาจะผ่านไปทางน้ำนม

ยาที่มีผลต่อยา Tradamol

หากรับประทานยาดังต่อไปนี้อาจจะทำให้เกิดอาการชักเมื่อรับประทาน Tradamol

ยาต่อไปนี้เมื่อรับประทานร่วมกับ Tradamol อาจจะทำให้เกิดอาการง่วงเพิ่ม

แจ้งแพทย์หรือเภสัชหากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้

ขนาดยาที่ใช้รักษา

ยานี้ใช้บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรงวิธรการใช้

อาการของการได้ยาเกินขนาด

สำหรับผู้ที่ใช้ยา Tradamol จะต้องรับประทานทั้งปริมาณและระยะเวลาตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด เนื่องจากยา Tradamol หากใช้ร่วมกับยาบางชนิด หรือร่วมกับภาวะบางประการจะทำให้เกิดความเสี่ยงของยาเกินขนาด ภาวะดังกล่าวได้แก่

อาการของขาดยาหรือลงแดง

เนื่องจากการหยุดยา Tradamol ทันทีอาจจะทำให้เกิดอาการขาดยา อาการดังกล่าวได้แก่ อาการวิตกกังวล เหงื่อออก สั่น นอนไม่หลับ ปวดตามตัว คลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง ในรายที่รุนแรงอาจจะมีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอน อาการอื่นที่อาจจะพบได้แก่ อาการกลัว และชา ดังนั้นจะต้องลดขนาดยาไม่หยุดยาทันที

อาการของยาเกินขนาด

อาการแสดงของการได้รับยาเกินขนาดได้แก่ หายใจช้า ง่วงซึมหากรุรแรงจะหมดสติถึงขั้นโคม่า กล้ามเนื้ออ่อนแรง มือเย็นและเหงื่อออก ม่านตาเล็ก อาจจะมีอาการชัก หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่ำ หัวใจอาจจะหยุดเต้น

ข้อห้ามใช้

   


fb google