อาการของกลุ่มอาการเนโฟติกเป็นอย่างไร


อาการสำคัญที่ผู้ป่วยเนโฟติกมาพบแพทย์ได้แก่บวม

การวินิจฉัยกลุ่มอาการเนโฟติกทำอย่างไร

หากท่านไปพบแพทย์ด้วยอาการบวมเท้า แพทย์สงสัยว่าท่านจะเป็นกลุ่มโรคเนโฟติก แพทย์จะตรวจดังต่อไปนี้การรักษากลุ่มอาการเนโฟติก

การรักษาโรคเนโฟติกจะต้องรักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรค SLE จึงจะทำให้ควบคุมโรคได้ นอกจากนั้นแพทย์จะจ่ายยาเพื่อลดอาการหรือยาที่รักษาโรคแทรกซ้อนยาที่แพทย์มักจะจ่ายได้แก่

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เนื่องจากกลุ่มโรคเนฟโฟติกจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับไขมัน และมีการเพิ่มของปริมาณน้ำและเกลือแร่ จึงจำเป็นที่จะปรับพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเพื่อควบคุมอาการสิ่งที่ต้องกระทำมีดังต่อไปนี้

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

คำถามที่ท่านต้องการคำตอบจากแพทย์

เมื่อท่านได้พบแพทย์แล้วท่านต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้ซึ่งจะทำให้ทานสามารถเข้าใจโรคและวางแผนการดำเนินชีวิต

กลับหน้าแรก

โรคไตเรื้อรัง โรคไต ไข่ขาวในปัสสาวะ

 

เพิ่มเพื่อน