ต่อมลูกหมาก

ท่านผู้ชายจะไม่มีอาการของต่อมลูกหมากจนกระทั่งอายุย่างเข้า 40 ปีโดยเฉพาะเมื่ออายุ 60 ปีจะเริ่มมีปัญหาทางต่อมลูกหมากเช่นมะเร็งต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ การตรวจต่อมลูกหมากประจำปีจะช่วยให้การวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น

ความสำคัญของต่อมลูกหมาก

การตรวจต่อมลูกหมากประจำปี

แนะนำให้ชายทุกคนควรได้รับการตรวจต่อมลูกหมากประจำทุกปีและตรวจซ้ำเมื่อเกิดอาการเหตุผลของการตรวจประจำปีคือ

อาการของผู้ป่วยที่มีโรคต่อมลูกหมาก

การตรวจต่อมลูกหมาก

หลังจากซักประวัติแล้วสงสัยโรคต่อมลูกหมากแพทย์จะตรวจต่อมลูกหมากอาจจะเป็นท่านอนตะแคงหรือยืนก้ม แพทย์จะใช้นิ้วสอดเข้าไปทางก้นแล้วตรวจต่อมลูกหมาก ถ้าพบก้อนหรือต่อมลูกหมากโตแพทย์จะส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

KIDNEY

แสดงท่าการตรวจต่อมลูกหมาก

โรคของต่อมลูกหมากที่พบบ่อยได้แก่

การตรวจหา PSA การตรวจหามะเร็งแรกเริ่ม

   

 fb google