ต่อมลูกหมากอักเสบ

ต่อมลูกหมากทำหน้าที่ในการสร้างน้ำเลี้ยงเชื้ออสุจิ หากมีเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้ดกิดต่อมลูหมากอักเสบ

เป็นการอักเสบของต่อมลูกหมากพบได้ในผู้ชายกลางคนผู้ป่วยมักจะไปพบแพทย์ด้วยเรื่องไข้ ปัสสาวะลำบากการอักเสบของต่อมลูกหมากแบ่งได้เป็น

  1. Acute  prostatitis 
  2. Chronic bacterial prostatitis
  3. Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome พบบ่อยที่สุด