ภาพแสดงการตรวจ ultrasound ผ่านทางทวารหนัก จะเห็นเนื้องอก และหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนืองอก

ต่อมลูกหมาก