หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ภาพแสดงการตรวจ ultrasound ผ่านทางทวารหนัก จะเห็นเนื้องอก และหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนืองอก

ต่อมลูกหมาก