โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อไวรัส
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย
โรคพยาธิ์
โรคติดเชื้อรา

 

ทบทวนวันที่ 26/5/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน