หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคติดเชื้อParasite

ประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน ทำให้มีการติดเชื้อโรคพยาธิเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่สุขอนามัยไม่ดี พยาธิที่พบอาจจะเป็นตัวเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ ส่วนที่ติดเชื้อก็สามารถพบได้หลายแห่งเช่น ในกระแสเลือดได้แก่ มาลาเรีย โรคเท้าช้าง ในลำไส้ ในตับ ปอด สมอง เป็นต้น การเรียนรู้วงจรของโรคจะทำให้เราสามารถป้องกันการติดต่อได้อย่างดี

   

 


fb google