หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Botulism

โรคโบทูลินั่ม Botulism เป็นโรคที่เกิดจาก toxin ของเชื้อ Clostridium botulinum นอกจากนั้นอาจจะเกิดจากเชื้อClostridium butyricum และ Clostridium baratii. เชื้อพวกนี้เป็นเชื้อที่พบในดินเป็นเชื้อที่ไม่ใช้ออกซิเจน หมายถึงว่าเมื่อเชื้อสัมผ้สออกซิเจนเชื้อจะตาย toxin จากเชื้อนี้มีความรุนแรงมาก ปริมาณ toxin เพียง 1 กรัมก็สามารถฆ่าคนได้เป็นล้านคน

การจำแนกโรค Botulism

โรค Botulism จะจำแนกโรคโดยวิธีการเกิดโรคแบ่งเป็น

ภาพคนที่หนังตาตก

เด็กที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง

แผลที่เกิดจากเชื้อ

ลักษณะเชื้อโรค

 
  1. Food born Botulism หมายถึงโรคที่เกิดจากเรารับประทานอาหารที่มี Toxin โดยที่ไม่ได้ผลิตอย่างถูกต้องพบได้ปีละประมาณ 900 ราย ประทศทางยุโรปเกิดจาก Toxin ชนิด B เกิดจากขบวนการเก็บเนื้อ ญี่ปุ่นและแคนาดาเกิดจาก Toxin ชนิด E เกิดจากการถนอมอาหารทะเล ส่วนประเทศจีนเกิดจาก Toxin ชนิด Aเกิดจากการหมักถั่วเหลือง ความรุนแรงของ Toxin เรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ A,B,E
  2. Wound botulism เป็นโรค Botulismที่เกิดจาก toxin มาจากแผล แผลนี้อาจจะเป็นแผลที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ แผลผ่าตัด แผลจากการฉีดเฮโรอิน หรือไซนัสอักเสบจากการดูดโคเคน
  3. Infantile botulism หรือ Intestinal botulism เป็นโรคที่เกิดจากลำไส้ของเด็กทารกหรือการผ่าตัด หรือลำไส้อักเสบไม่สามารถสร้างเชื้อโรค ที่เป็นเชื้อประจำถิ่นได้มากพอ เกิดในเด็กอายุ 1 สัปดาห์ถึง 11 เดือนอายุที่พบมากคือ 2-4 เดือนปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดได้แก่ การดื่มน้ำผึ้ง เด็กตัวโต เด็กที่ถ่ายน้อยกว่า 1 ครั้งต่อวันเป้นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 2 เดือน การให้ดื่มนมแม่ช้า
  4. Inhalation botulism เป็นโรค botulism ที่เกิดจาก toxin ได้มาจากการหายใจ คาดการว่าจะเป็นวิธีการนำมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพ

Toxin ที่เกิดจากเชื้อโรคนี้มีกี่ชนิด

Toxin ที่เกิดเชื้อนี้มีทั้งหมอ 7 ชนิดคือ A,B,C,D,E,F,G,H Toxin ชนิด A,B,D เป็นชนิดที่เกิดโรคในคน ชนิด C,D เป็นชนิดที่เกิดโรคในสัตว์ เช่นนกและปลา

กลไกการเกิดโรค

เชื้อ Clostridium botulinum พบได้ในดิน น้ำสะอาด น้ำทะเล ฝุ่นบ้าน หรือแม้กระทั่งอาหาร เมื่อร่างกายได้รับ Toxin ไม่ว่าทางอาหาร แผลหรือทางการหายใจ Toxin จะไปจับกับปลายประสาทอย่างถาวรซึ่งหมายความว่า ปลายประสาทนั้นจะไม่ทำงานทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างถาวร อ่านที่นี่

การดำเนินของโรค


การวินิจฉัย

ประวัติ

ลักษณที่สำคัญของโรคนี้

Food born Botulism อาการที่สำคัญอ่านที่นี่

Infantile botulism

Wound botulism

การตรวจทางห้องปฎิบัติการ

หลักการตรวจทางห้องปฎิบัติการที่สำคัญได้แก่

  1. ก่อนให้การรักษาต้องเจาะเลือด เก็บอุจาระ และเก็บน้ำจากในกระเพาะเก็บไว้ในตู้เย็น
  2. การตรวจจะตรวจหาระดับ Toxin และการเพาะเชื้อ

Food born Botulism

Infantile botulism

Wound botulism

การรักษา

การดูแลทั่วไป

การรักษาโดยการให้ Antitoxin

เอกสารอ้างอิง

  1. http://www.emedicine.com/emerg/byname/cbrne---botulism.htm
   

fb google