หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
ตารางที่1 อาการและอาการแสดง ของ Botulism,Type A และ B
 
จำนวน %

อาการ

อ่อนเพลีย

มึนงง

มองเห็นภาพซ้อน

มองไม่ชัด

กลืนลำบาก

ปากแห้ง

พูดไม่ชัด

เจ็บคอ

ไม่มีเสียง

ท้องผูก

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดมวนท้อง

ท้องร่วง

แขนอ่อนแรง

ชา

อาการแสดง

ซึมลง

หนังตาตก

มองเห็นภาพซ้อน

ม่านตาโต

ปากเบี้ยว

ลิ้นอ่อนแรง

แขนอ่อนแรง

ขาอ่อนแรง

เดินเซ

 

77

51

91

65

96

93

84

54

60

73

64

59

42

19

73

69

90

73

65

44

63

58

75

69

17

   

fb google

ทีมงาน Siamhealth.net ได้นำเสนอข้อมูลทางสุขภาพสำหรับประชาชน และมีความยินดีอนุญาติให้นำข้อมูลไปประกอบการสอน หรือแนะนำประชาชนหรือทำแผ่นพับเพื่อประกอบการสอน แต่สงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำเนื้อหาหรือข้อมูลในเวปไปใช้ในสื่อ internet หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ กรุณาแจ้งขอจาก webmaster ก่อน หากตรวจพบว่ามีการระเมิดจะดำเนินตามกฎหมาย

ติดต่อโฆษณา About us | Disclaimer | ติดต่อ Web master หรือโทร 086-9869168