การติดเชื้อแยกตามอวัยวะ

 

อวัยวะในช่องท้อง

ระบบประสาท

การติดเชื้อที่ผิวหนัง

โรคติดต่อท่งเพศสัมพันธ์

โรคติดเชื้อหูตาคอจมูก