ไข้หวัดหมู

ไข้หวัดนกพึ่งจะสงบไปไม่ทันไรไข้หวัดหมูก็เริ่มก่อปัญหาให้กับคนบนโลก ประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศเริ่มต้นของการระบาด จนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการระบาดอยู่ในขั้นหกซึ่งเป็นขั้นที่สูงที่สุด การระบาดได้ลามไปทั่วทุกทวีป

ประเทศไทยซึ่งหนีไม่พ้นของการระบาด ขณะได้ลุกลามไปเกือบทั้งประเทศ จนกระทั่งการบริการาธารณสุขไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศว่าสำหรับท่านที่ป่วยไม่มากให้ดูแลตัวเองที่บ้าน หากเป็นมากก็ไปพบแพทย์ สถานการณืของการระบาดจะอยู่นานแค่ไหน และจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีกเท่าไร เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม

สำหรับประชาชนคงต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด พยายามหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีคนมากโดยไม่จำเป็น เช่น โรงภาพยนต์ ร้านเกมส์ การแสดงดนตรีก็ควรจะงด การประชุมต่างๆก็ควรจะใช้ทาง teleconference สำหรับที่ทำงานที่พร้อมก็อาจจะให้ทำงานที่บ้านทั้งนี้เพื่อลดการติดต่อของคน ซึ่งจะลดการแพร่เชื้อของโรคติดต่อลงได้ ขอให้ทุกท่านจงโชคดี

  • ยื่นห่างคนที่เป็นหวัดอย่างน้อย 1 เมตร
  • ไม่ประจันหน้ากับคนที่เป็นหวัด
  • ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อมือ ที่ไปสัมผัสอุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู แป้นคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน
  • สำหรับท่านที่ป่วยก็ควรผูกหน้าการอนามัย เวลาออกนอกบ้าน
  • ท่านที่ต้องติดต่อกับคนที่เป็นหวัด ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  • หากท่านต้องเข้าไปในที่แออัด ก็ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง