หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การติดต่อของโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่

การติดต่อของไวรัสไข้หวัดใหญ่จากคนสู่คนมีได้หลายวิธี ส่วนใหญ่เกิดจากการติดต่อแบบใกล้ชิด Close contact ซึ่งแบ่งออกเป็น

  • Droplet Transmission เกิดจากการที่คนทั่วไปได้รับเสมหะที่มีขนาดใหย่สัมผัสกับเยื่อบุในปาก ตา จมูก โดยการ ไอ จาม หรือแม้กระทั่งขณะพูดคุย การติดต่อแบบนี้จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระยะสามฟุต ในทางปฏิบัติมักจะแนะนำให้อยู่ห่างจากผู้ป่วยประมาณ3-6 ฟุต และไม่จำเป็นต้องนอนในห้องความดันลบ negative pressure การติดต่อของไวรัสส่วนใหญ่จะเกิดทางวิธีนี้ เช่น ไวรัสไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่

เมื่อเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่

เมื่อเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ควรจะมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

   

fb google