Histoplasmosis

 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์จะเป็นโรคติดเชื้อรา Histoplasmosis ชนิดนี้ได้ร้อยละ 5 โดยมากเกิดจากเชื้อที่อยู่ในร่างกายแบ่งตัวเมื่อภูมิร่างกายลดลง

อาการของโรค Histoplasmosis

มีไข้ น้ำหนักลด รอยโรคที่ผิวหนังมีได้หลายรูปแบบ หายใจลำบาก ซีด ต่อมน้ำเหลืองโต อาจจะทำให้เกิดปอดบวม

การวินิจฉัยโรค Histoplasmosis

การวินิจฉัยจะทำได้ยาก โดยการเพาะเชื้อจากเลือด เสมหะ ไขกระดูก ตัดต่อมน้ำเหลืองหรือผิวหนังตรวจทางพยาธิ 

การรักษา Histoplasmosis

ยาที่ใช้รักษา Itraconazole, Amphotericin-B (IV), Fluconazole.  liposomal ampho B.

การป้องกันการติดเชื้อ

โอกาสติดเชื้อจะมากขึ้นเมื่อเซลล์ CD4s น้อยกว่า 75 or 5%. ถ้าผู้ป่วยมีอาชีพเสี่ยงต่อการติดเชื้อควรจะได้ยา Itraconazole

การป้องกันทุติยภูมิ

คนที่เคยเป็นโรค  Histoplasmosis จะต้องได้รับยา Itraconazole ไปตลอดชีวิต

การป้องกันการรับเชื้อ

เชื้อนี้จะอยู่ตามพื้น ฝุ่นดังนั้นไม่ควรทำงานที่ทำให้เกิดฝุ่น เช่นกวาดบ้าน ทำความสะอาดรังสัตว์ ทำความสะอาดบ้านเก่า การไปเที่ยวถ้ำ