ไข้หวัดนก

เตรียมโรงยิมเป็นโรงพยาบาลสนาม

ผู้ป่วยทุกคนสวมหน้ากาก เตียงวางห่างจากกัน

ระหว่างเตียงมีผ้ากั้น

ความแออัดของผู้ป่วย

วิถีชีวิตเปลี่ยนไป

ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาทำงาน