หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ตับอ่อนอักเสบ Pancreatitis

ตับอ่อน Pancreas

ตับอ่อนตับอ่อน

ตับอ่อนเป็นอวัยวะยาวประมาณ 6 นิ้วอยู่ระหว่างกระเพาะอาหาร และกระดูกสันหลัง อวัยวะใกล้เคียงได้แก่ ตับ ถุงน้ำดี ม้าม ลำไส้ ตับอ่อนแบ่งออกเป็นสามส่วน สวนที่กว้างที่สุดจะเรียกว่าส่วนหัว Head ส่วนนี้จะอยู่ติดลำไส้เล็กส่วนต้น ส่วนกลางของตับอ่นเรียกว่าส่วนลำตัว Body ส่วนปลายที่เรียกว่าหาง Tail จะเรียว

หน้าที่ของตับอ่อน

ตับอ่อนจะสร้างน้ำย่อยที่เรียกว่า Pancreatic juice ซึ่งเป็นน้ำย่อยสำหรับย่อยอาหารทั้งประเภทแป้ง ไขมัน และโปรตีนน้ำย่อยนี้จะหลั่่งไปตามท่อและไหลเข้าลำไส้เล็กส่วนต้น นอกจากน้ำย่อยแล้วตับอ่อนยังสร้างฮอร์โมนที่สำคัญคือ อินซูลิน Insulin ฮอร์โมนนี้จะเข้ากระแสเลือด หน้าที่ของฮอร์โมนนี้จะลดระดับน้ำตาลในเลือด ฮอร์โมนที่ตับอ่อนสร้างได้แก่

  • Insulin - จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
  • Glucagon – จะทำงานร่วมกับอินซูลินเพื่อรักษาระดับน้ำตาลให้คงที่
  • Somatostatin –ควบคุมการหลั่งฮอร์โมน
  • Gastrin – ช่วยในการย่อยในกระเพาะอาหาร

ตับอ่อนอักเสบ Pancreatitis

ตับอ่อนอักเสบเป็นการอักเสบของเนื้อตับอ่อน มีทั้งการอักเสบเฉียบพลัน และตับอ่อนอักเสบเรื้อรังซึ่งจะมีการทำลายเนื้อตับอ่อนทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน และเกิดอาการตับอ่อนอักเสบเป็นๆหายๆ

อาการของตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

อาการของตับอ่อนอักเสบที่พบบ่อยได้แก่

อาการของตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง

อาการจะเหมือนตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน แต่จะมีอาการปวดบริเวณลิ่มปีและร้าวไปหลังแบบเรื้อรัง ถ่ายเป็นมูกมัน(ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง) น้ำหนักลดเนื่องจากมีปัญหาในการดูดซึมอาหาร อาจจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วย

สาเหตุของตับอ่อนอักเสบ

สาเหตุของตับอ่อนอักเสบที่พบได้บ่อยคือนิ่วในท่อน้ำดีซึ่งไปอุดตันทางเดินน้ำย่อยจากตับอ่อน และจากการดื่มสุรา ส่วนสาเหตุอื่นๆได้แก่

ใครที่เสี่ยงต่อการเกิดตับอ่อนอักเสบ

การวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบ

การวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบอาศัย

การรักษา

หากเป็นตับอ่อนอักเสบแพทย์จะให้นอนโรงพยาบาล

จะมีผู้ป่วยร้อยละ 20 ที่มีอาการรุนแรงจนต้องนอนใน ICU เนื่องจากตับอ่อนอักเสบจะมีการทำลายหัวใจ ไต

สำหรับตับอ่อนอักเสบเรื้อรังการรักษาจะมุ่งเน้นที่

โรคแทรกซ้อน

การป้องกันตับอ่อนอักเสบ

   

fb google