หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Cytomegalovirus (CMV)

เชื้อนี้สามารถพบได้ทั่วโลกสามารถทำให้เกิดโรคได้หลายแห่ง

อาการของโรค

เชื้อไวรัสนี้ทำให้เกิดอาการได้หลายอวัยวะคือ

  • ตาทำให้เกิด Retinitis: ผู้ป่วยอาจจะมีอาการตามัวจนกระทั่งตาบอด ผู้ป่วยควรจะรายแพทย์หากว่าเห็นสิ่งที่รอยในตาเพิ่มขึ้นและควรตรวจสายตาเป็นประจำ และควรตรวจจอรับภาพเป็นประจำ

  • ระบบทางเดินอาหารผู้ป่วยมีหลอดอาหารอักเสบ( Esophagitis)ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคอขณะกลืน,ลำไส้อักเสบ(Colitis) ผู้ป่วยจะมีไข้ ท้องร่วง ปวดท้อง น้ำหนักลด

  • ระบบทางเดินหายใจมีปอดบวม

การตรวจวินิจฉัย

ควรตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ( CMV antibody titer)เพื่อตรวจว่าเคยติดเชื้อนี้หรือไม่ สำหรับตาควรตรวจด้วยจักษุแพทย์

การรักษา

ยาที่ใช้รักษาได้แก่ Ganciclovir (DHPG) (IV), Foscarnet (IV), Ganciclovir Implants (intraocular), IV Cidofovir. Combo of Ganciclovir and Foscarnet, Intravitreal Cidofovir, MSL-109 (monoclonal antibody) (CT) for retinitis. ISIS 2922, GEM 132 (antisense) for retinitis (CT). GW1263 for retinitis (CT), proganciclovir (CT).

การป้องกันการติดเชื้อ

จะให้ยาป้องกันการติดเชื้อ CMV เมื่อ

การป้องกันทุติยภูมิ

เชื้อ CMVยังไม่มียารักษาให้หายขาดผู้ที่เคยติดเชื้อจำเป็นต้องได้รับยาป้องกันตลอดชีวิต ยกเว้นหลังจากได้ยาต้านไวรัสเอดส์แล้วเซลล์ CD4 มากกว่า 100เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน และไม่มีอาการของโรคเป็นเวลามากกว่า 30 สัปดาห์

การป้องกันการรับเชื้อ

วิธีป้องกันสามารถทำได้ดังนี้

   

fb google