หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ถุงน้ำดีอักเสบ Cholecystitis

หมายถึงภาวะที่ถุงน้ำดีมีการอักเสบสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากนิ่วในถุงน้ำดี เมื่อปวดด้วยถุงน้ำดีอักเสบแพทย์จะให้นอนโรงพยาบาล ให้ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้น สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่ดีอาจจะจำเป็นต้องตัดถุงน้ำดีทิ้ง

มาเรียนรู้เรื่องตับและถุงน้ดี

ตับ  liver เป็นอวัยวะสร้างน้ำดี ซึ่งจะส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดี เมื่อต้องการไปย่อยไขมัน ถุงน้ำดีก็บีบตัวส่งน้ำดีไปตามท่อน้ำดี common bile duct เข้สู่ลำไส้  doudenum และย่อยอาหาร น้ำดีประกอบด้วย น้ำ ,cholesterol ,ไขมัน, bile salt เมื่อน้ำในน้ำดีลดลงก็ทำให้เกิดนิ่ว พบบ่อยๆมี 2 ชนิดคือ นิ่วที่เกิดจาก cholesterol และนิ่วที่เกิดจากเกลือต่างๆ

นิ่วในถุงน้ำดีอาจจะหลุดและอุดทางเดินน้ำดีทำให้เกิดตัวเหลืองตาเหลือง ถุงน้ำดีอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น

สาเหตุถุงน้ำดีอักเสบ

ส่วนใหญ่เกิดจากนิ่วในถุงน้ำดี

การวินิจฉัยโรคถุงน้ำดีอักเสบ

การทำ ultrasound จะช่วยวินิจฉัยโรคโดยจะพบนิ่วในถุงน้ำดี และผนังของถุงน้ำดีหนาตัว

ถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง

เป็นภาวะที่มีการอักเสบของถุงน้ำดีเป็นๆหายๆ ผู้ที่เป็นจะมีอาการปวดท้องเป็นๆหายๆ ถุงน้ำดีของคนที่เป็นถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรังจะผิวจะหนา และมีพังผืดดึงรั้ง

อาการถุงน้ำดีอักเสบ

การรักษาโรคถุงน้ำดีอักเสบ

ผู้ที่ป่วยด้วยถุงน้ำดีอักเสบแพทย์จะให้นอนโรงพยาบาล

การผ่าตัดถุงน้ำดี

การผ่าตัดทำได้สองแบบคือ

โรคแทรกซ้อน

   

fb google