หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

รูปแสดงการทำงานของToxin เมื่อจับกับปลายประสาทแล้วจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง รูปบนเป็นภาวะปกติ เม็ดเล็กๆสีเขียวเป็นสารเคมีถ่ายทอดคำสั่งจากสมองไปสู่กล้ามเนื้อ ในภาวะปกติเมื่อสมองสั่งงานก็จะมีการหลั่งสารถ่ายทอดคำสั่งไปสู่กล้ามเนื้อ

ในภาวะที่มี Toxin ของ botulism ตามภาพล่าง Toxin จะจับกับปลายประสาทอย่างถาวร ทำให้ไม่มีการหลั่งสารถ่ายทอดคำสั่งเมื่อสมองสั่งงาน ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง

   

fb google