ไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบการระบาดทุกปี มักจะพบการระบาดช่วงฤดูฝน หรือหลังฤดูฝน มักจะเป็นในเด็กและวัยทำงาน ติดต่อดดยการถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด อาการที่สำคัญคือมีไข้สูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ประมาณวันที่2-อาจจะมีผื่นจุดเลือดออกตามผิวหนัง ส่วนใหญ่จะหายได้เอง ส่วนน้อยจะเกิดโรคแทรกซ้อนมีอาการช็อค ความดันโลหิตต่ำ ไข้เลือดออก

อาหารสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพ

ทั้งคนไทย และคนทั่วโลกเจ็บป่วยเนื่องมาจากพฤิกรรมความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป ชีวิตมีความสะดวกมากขึ้น ไม่ได้ออกกำลังกาย ในขณะที่อาหารก็มีการปรุงแต่งรสชาด ไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันทรานส์ ที่สำคัญคือปริมาณและสัดส่วนอาหารไม่ถูกต้องจุงทำให้เกิดโรคทางเมตาบอลิก อาหารเพื่อสุขภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดจาดหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นทั้งหลอดเลือดสมองแตกทำให้เกิดการคั่งของเลือดในสมอง และหลอดเลือดสมองตีบทำให้สมองขาดเลือด ทั้งสองภาวะทำให้เกิดความพิการ หากรุนแรงก็อาจจะทำให้เสียชีวิต การป้องกันทำได้ดดยการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันในเลือด และออกกำลัง โรคหลอดเลือสมอง