การเกิดโรคจาก Acanthamoeba

เชื้อนี้สามารถทำให้เกิดโรคได้ดังนี้

  • Primary amoebic meningoencephalitis [PAM]
  • Granulomatious amoebic encephalitis [GAE]
  • Acanthamoebic keratitis

อะมีบ้ากินสมอง

Primary amoebic meningoencephalitis [PAM]

เกิดจากเชื้อ Naegleria fowleri โดยเชื้อจะเข้าทางจมูกและเข้าสู่สมองทำการแบ่งตัวและทำลายสมอง หากวินิจฉัยช้าอาจจะทำให้เสียชีวิต 

  • ผู้ป่วยจะมีอาการ 2-14วันหลังจากรับเชื้อ
  • จะเกิดอาการเฉียบพลัน
  • ผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ คอแข็ง คลื่นไส้ และอาเจียน
  • ช้า โคม่า และเสียชีวิต

การวินิจฉัย ตรวจพบเชื้อจากน้ำไขสันหลัง รายละเอียดคลิกที่นี่

Granulomatious amoebic encephalitis [GAE]

เกิดจากเชื้อ Acanthamoeba มักเกิดในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นโรคเอดส์อาการผู้ป่วยจะค่อยเป็นค่อยๆไปและเสียชีวิตในที่สุดเชื่อว่าเชื้อมาสมองโดย ไปตามกระแสโลหิตนอกจากที่สมองแล้วยังพบรอยโรคที่ปอดผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ คอแข็งคลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย สับสน ความจำเสื่อม ชักแลเสียชีวิติในเวลาหลายเดือน

Acanthamoebic keratitis

เกิดจาการใส่ contact lens ที่ทำความสะอาดไม่ดี การจะทำลายเชื้อนี้ได้ต้องต้มที่อุณหภูมิ 65 องศาเป็นเวลา 30 นาที

 นอกจากที่ตาแล้วเชื้อ Acanthamoeba ยังสามารถทำให้เกิดแผลตามผิวหนังมักเกิดในผู้ป่วยโรคเอดส์แผลจะไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษา วินิจฉัยได้จากการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ รายละเอียดคลิกที่นี่

การติดเชื้ออะมีบ้าที่สมอง | การติดเชื้ออะมีบ้าที่ตา | การติดเชื้ออมีบ้า

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

 

เพิ่มเพื่อน

แผลจากเชื้อ Acanthamoeba
Aca10.jpeg (30588 bytes)