หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การเกิดโรคจาก Acanthamoeba

เชื้อนี้สามารถทำให้เกิดโรคได้ดังนี้

  1. Primary amoebic meningoencephalitis [PAM]
  2. Granulomatious amoebic encephalitis [GAE]
  3. Acanthamoebic keratitis

Primary amoebic meningoencephalitis [PAM]

เกิดจากเชื้อ Naegleria fowleri โดยเชื้อจะเข้าทางจมูกและเข้าสู่สมองทำการแบ่งตัวและทำลายสมอง หากวินิจฉัยช้าอาจจะทำให้เสียชีวิต 

การวินิจฉัย ตรวจพบเชื้อจากน้ำไขสันหลัง รายละเอียดคลิกที่นี่

Granulomatious amoebic encephalitis [GAE]

เกิดจากเชื้อ Acanthamoeba มักเกิดในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นโรคเอดส์อาการผู้ป่วยจะค่อยเป็นค่อยๆไปและเสียชีวิตในที่สุดเชื่อว่าเชื้อมาสมองโดย ไปตามกระแสโลหิตนอกจากที่สมองแล้วยังพบรอยโรคที่ปอดผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ คอแข็งคลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย สับสน ความจำเสื่อม ชักแลเสียชีวิติในเวลาหลายเดือน

Acanthamoebic keratitis

เกิดจาการใส่ contact lens ที่ทำความสะอาดไม่ดี การจะทำลายเชื้อนี้ได้ต้องต้มที่อุณหภูมิ 65 องศาเป็นเวลา 30 นาที

 นอกจากที่ตาแล้วเชื้อ Acanthamoeba ยังสามารถทำให้เกิดแผลตามผิวหนังมักเกิดในผู้ป่วยโรคเอดส์แผลจะไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษา วินิจฉัยได้จากการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ รายละเอียดคลิกที่นี่

แผลจากเชื้อ Acanthamoeba
Aca10.jpeg (30588 bytes)
   

fb google