หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

หลอดอาหารอักเสบ esophagitis

หมายถึงภาวะที่เยื่อบุอาหารมีการอักเสบ สาเหตุจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส ภาวะกรดไหลย้อย หรือแม้กระทั่งยาก็ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร

อาการที่สำคัญคือกลืนลำบาก เจ็บ รู้สึกมีก้อนในอก

การรักษาสาเหตุที่เกิด

หลอดอาหารอักเสบจากเชื้อรา Candida esophagitis

ภาวะหลอดอาหารอักเสบ หมายถึงมีการอักเสบของเยื่อบุผิวหลอดอาหาร จะทำให้เกิดอาการเจ็บเวลากลืนอาหาร เป็นแผลและพังผืดที่หลอดอาหาร

สาเหตุของหลอดอาหารอักเสบ

คออักเสบ
เชื้อราในคอ

หลอดอาหารอักเสบสามารถเกิดจากเชื้อได้หลายชนิด ทั้งเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส มักจะเกิดในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่

นอกจากการติดเชื้อยังมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร

อาการของผู้ที่มีหลอดอาหารอักเสบ

การวินิจฉัยโรค

เมื่อแพทย์สงสัยจะทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติมได้แก่

การรักษา

การดูแลตัวเอง

   

fb google