น้ำมันปลา Omega-3

สารบัญ

 1. ชนิดของน้ำมันปลาโอเมก้า3
 2. ประโยชน์ของน้ำมันปลาโอเมก้า3
 3. ความปลอดภัยของน้ำมันปลาโอเมก้า3
 4. น้ำมันปลาทานร่วมกับยาอื่นได้หรือไม

ชนิดไขมันโอเมก้า 3

ไขมันโอเมก้า 3 เป็นกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพของหัวใจ การรับประทานอาหารที่มีโอเมก้า 3 สูงสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

โอเมก้า 3 ในอาหารต่างๆมีด้วยกัน 3ชนิด

 1. กรดอัลฟา-ไลโนเลนิก alfa-linolenic acid (ALA) ALA ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอน 18 อะตอม ALA เรียกว่า C18:3n-3 เพราะมีคาร์บอน 18 ตัวและพันธะคู่ 3 พันธะ และเป็นกรดไขมัน n-3 หรือโอเมก้า-3 ALA เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพที่ดี แต่ร่างกายของเราไม่สามารถสร้างได้ ดังนั้นเราต้องได้รับจากอาหารที่เรากิน ส่วนใหญ่พบในน้ำมันพืช ถั่ว และเมล็ดพืช เช่น น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันคาโนลา ALA สามารถแปลงเป็น EPA แล้วเปลี่ยนเป็น DHA ได้ แต่การแปลง (ซึ่งเกิดขึ้นที่ตับเป็นหลัก) มีจำกัดมาก โดยมีอัตราแปลงน้อยกว่า 15% ดังนั้นการบริโภค EPA และ DHA จากอาหารและ/หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยตรง จึงเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเพิ่มระดับกรดไขมันโอเมก้าในร่างกายได้
 2. กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก Eicosapentaenoic acid(EPA) EPA ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอน 20 ตัว EPA เรียกว่า C20:5n-3
 3. และกรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก Docosahexaenoic acid(DHA) DHA ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนี 22ตัว DHA เป็น C22:6n-3

โอเมก้า3

โอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญในร่างกายในฐานะส่วนประกอบของฟอสโฟลิปิดที่สร้างโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DHA จะสูงเป็นพิเศษในจอประสาทตา(เรตินา) สมอง และสเปิร์ม นอกเหนือจากบทบาทเชิงโครงสร้างในเยื่อหุ้มเซลล์แล้ว โอเมก้า-3 (ร่วมกับโอเมก้า-6) ยังให้พลังงานแก่ร่างกายและถูกใช้เพื่อสร้างไอโคซานอยด์ Eicosanoids เป็นโมเลกุลส่งสัญญาณที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับกรดไขมันที่ได้รับ พวกมันมีหน้าที่ที่หลากหลายในระบบหัวใจและหลอดเลือด ปอด ภูมิคุ้มกัน และระบบต่อมไร้ท่อของร่างกาย

ประโยชน์ของน้ำมันปลาโอเมก้า3

ไขมันโอเมก้า 3 เป็นกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพของหัวใจ การรับประทานอาหารที่มีโอเมก้า 3 สูงสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

เราต้องการไขมันโอเมก้า 3 ประเภทนี้เพื่อสุขภาพหัวใจและการไหลเวียนโลหิตที่ดี ร่างกายของเราสามารถสร้างไขมันเหล่านี้จาก ALA ในอาหารได้ แต่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะทานอาหารที่มีส่วนประกอบเหล่านี้อยู่แล้ว ปลาที่มีน้ำมัน เช่น ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน และปลาแมคเคอเรลเป็นแหล่งของ EPA และ DHA ที่ดีที่สุด

EPA และ DHA เป็นไขมันโอเมก้า 3 สามารถช่วยปกป้องโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถช่วย:

 • ลดไตรกลีเซอไรด์ (ไขมันที่เข้าสู่กระแสเลือดของเราหลังมื้ออาหาร)
 • ปรับปรุงการไหลเวียน (การไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกาย)
 • ป้องกันเลือดอุดตัน
 • ลดความดันโลหิต
 • รักษาจังหวะการเต้นของหัวใจให้คงที่

เราต้องการไขมันโอเมก้า 3 ประเภทนี้เพื่อสุขภาพหัวใจและการไหลเวียนโลหิตที่ดี ร่างกายของเราสามารถสร้างไขมันเหล่านี้จาก ALA ในอาหารได้ แต่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะทานอาหารที่มีส่วนประกอบเหล่านี้อยู่แล้ว ปลาที่มีน้ำมัน เช่น ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน และปลาแมคเคอเรลเป็นแหล่งของ EPA และ DHA ที่ดีที่สุด ปลาเนื้อขาวและปลามีเปลือกมีโอเมก้า 3 อยู่บ้าง แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า

โอเมก้า 3 เป็นเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของคุณ

EPA และ DHA มีความสำคัญต่อหัวใจ หลอดเลือด ปอด ระบบภูมิคุ้มกันและฮอร์โมน

นอกจากนี้ DHA ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเรตินา (ดวงตา) และสมองในทารกอีกด้วย

ความปลอดภัยของโอเมก้า-3

สำหรับโอเมก้า 3 ใดๆ แม้ว่าจะสังเกตว่าปริมาณ DHA และ/หรือ EPA ในปริมาณสูง (EPA 900 มก./วัน บวก DHA 600 มก./วัน หรือมากกว่าเป็นเวลาหลายสัปดาห์) อาจลดการทำงานของภูมิคุ้มกันเนื่องจากระงับการตอบสนองต่อการอักเสบ ปริมาณ EPA และ/หรือ DHA 2–15 กรัม/วัน อาจเพิ่มเวลาเลือดออกโดยลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ European Food Safety Authority การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร EPA และ DHA ในระยะยาวในปริมาณรวมกันสูงสุดประมาณ 5 กรัม/วัน ดูเหมือนจะปลอดภัย ปริมาณเหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าทำให้เกิดปัญหาเลือดออกหรือส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน สภาวะสมดุลของกลูโคส หรือการเกิด lipid peroxidation ในทำนองเดียวกัน FDA ได้สรุปว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้ EPA และ DHA ไม่เกิน 5 กรัม/วัน นั้นปลอดภัยเมื่อใช้ตามคำแนะนำ

ผลข้างเคียงที่รายงานโดยทั่วไปของอาหารเสริมโอเมก้า 3 มักจะไม่รุนแรง สิ่งเหล่านี้รวมถึงรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ มีกลิ่นปาก แสบร้อนกลางอก คลื่นไส้ รู้สึกไม่สบายในทางเดินอาหาร ท้องเสีย ปวดศีรษะ และมีกลิ่นเหงื่อ

ปฏิสัมพันธ์กับยาอื่น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอเมก้า 3 เช่น น้ำมันปลา มีศักยภาพในการทำปฏิกิริยากับยา ผู้ที่รับประทานยาเหล่านี้และยาอื่นๆ เป็นประจำควรหารือเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่เป็นไปได้กับผู้ให้บริการด้านสุขภาพของตน

Warfarin (Coumadin®) และยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่คล้ายกัน น้ำมันปลาสามารถมีฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดได้ในปริมาณที่สูง แม้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าแอสไพริน น้ำมันปลาอาจยืดเวลาการจับตัวเป็นก้อน ตามที่ระบุโดยอัตราส่วนระหว่างประเทศที่ปรับให้เป็นมาตรฐาน (INR) ที่สูงขึ้น เมื่อรับประทานร่วมกับวาร์ฟาริน แต่งานวิจัยส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าปริมาณน้ำมันปลา 3-6 กรัม/วัน ไม่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดอย่างมีนัยสำคัญ สถานะของผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟาริน ผู้เขียนรีวิวในปี 2014

สรุป

โอเมก้า 3 ไม่ส่งผลต่อความเสี่ยงของการมีเลือดออกที่มีนัยสำคัญทางคลินิก และเอกสารกำกับยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสำหรับโอเมก้า 3 ระบุว่าการศึกษาเกี่ยวกับโอเมก้า 3 ไม่ได้ทำให้เกิด “เลือดออกที่มีนัยสำคัญทางคลินิก อย่างไรก็ตาม เอกสารกำกับยาเหล่านี้ระบุว่าผู้ป่วยที่รับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรได้รับการติดตามเป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของ INR

ทบทวนวันที่ 7/2/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-HealthProfessional/

https://www.bda.uk.com/resource/omega-3.html

Google
 

เพิ่มเพื่อน