น้ำมันปลา Omega-3

Omega-3

น้ำมันปลาเป็นกรดไขมันที่จำเป็นสำหรับร่างกาย เราต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นเพราะร่างกายเราไม่สามารถสังเคราะห์ไขมันชนิดนี้ น้ำมันปลา Omega-3 เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน สามารถลดการเกิดโรคหัวใจโดย

  • ลดการเต้นหัวใจ
  • ลดการเกิดลิ่มเลือด
  • ลดการไขมัน triglycerides
  • ลดระดับความดันโลหิต
  • ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

แหล่งอาหารที่มี น้ำมันปลา Omega-3

อาหารทะเล

ได้แก่ ปลาทูน่า แซลมอน ปลาซาร์ดีน ปลา blue mackerel หอย หอยแมลงภู่ ให้รับประทานสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์

อาหารพืช

ได้แก่ ถั่ว walnuts, linseed (flaxseed เมล็ดลินิน), chia seeds น้ำมันคาโนล่า เป้าหมายควรจะรับประทานอย่างน้อย 1 กรัมทุกวัน

จากสัตว์

พบใน ไข่ เนื้อไก่ เนื้อวัว

น้ำมันปลาเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว มีด้วยกันสามชนิดได้แก่

  • Eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosahexaenoic acid (DHA) เป็นกรดไขมันที่ได้รับจากเนื้อปลา
  • Alpha-linolenic acid (ALA) เป็นกรดไขมันที่เราได้รับเป็นส่วนใหญ่ เป็นกรดไขมันที่ได้รับจากพืชเช่น น้ำมันพืช ถั่ว โดยเฉพาะถั่ว flax seeds

ความเห็นเพิ่มเติม

อาหารที่เรารับประทานจะมีไขมัน Omega-6 ในปริมาณที่เพียงพอ การรับประทานไขมัน Omega-6 มากอาจจะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังจึงจำเป็นต้องได้รับอาหารที่มี Omega-3 เช่นปลาและถั่วเพื่อทำให้อัตราส่วนของ Omega-6 ต่อ Omega-3 ประมาณ2ต่อ1

อ่านเรื่องน้ำมันปลาfb google