ยาแก้ปวดท้อง Dicyclomine

ยา Dicyclomine เป็นยาที่ใช้รักษาอาการของโรคลำไส้แปรปรวน irritable bowel syndrome ยา Dicyclomine เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า anticholinergics ซึ่งจะลดการหดเกร็งของลำไส้

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Dicyclomine

 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการของโรคกลุ่มอาการลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome; IBS)

วิธีใช้ยา Dicyclomine

 • โดยทั่วไปรับประทานวันละ 4 ครั้งหรือตามแพทย์สั่ง โดยรับประทานก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงและก่อนนอน หรือรับประทานยานี้ตอนท้องว่าง และควรรับประทานให้ตรงเวลาเดิมทุกวัน
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยา ไม่ควรใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ

ก่อนใช้ยา dicyclomineควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 • การแพ้ยาไดไซโคลมีน (dicyclomine) หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้โดยเฉพาะยา
  • amantadine
  • antacids
  • ยาต้านซึมเศร้าเช่น amitriptyline , amoxapine , clomipramine, desipramine , doxepin , imipramine, nortriptyline , protriptyline ,และ trimipramine
  • ยาแก้โรคภูมิแพ
  • ยาลดน้ำหนัก
  • digoxin
  • ipratropium
  • ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ isosorbide (Imdur, Ismo, Isordil,);
  • ยาต้านโรคซึมเศร้า, ยารักษาโรคหอบหืด, ต้อหิน, ยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ, ยารักษาโรคจิต, ยาแก้เมารถ,ยารักษาโรค Parkinson's disease,ยากันชัก seizures,
  • metoclopramide (Reglan);
  • monoamine oxidase (MAO) inhibitors, ได้แก่ phenelzine และ tranylcypromine
  • ยาแก้ปวดกลุ่มยาเสพติดเช่น meperidine
  • nitroglycerin (Nitro-Bid, Nitrostat, others);
  • ยานอนหลับ
 • การมีหรือเคยมีโรคหรือภาวะต่าง ๆ ดังนี้
  • ต้อหิน ต่อมลูกหมากโต อาการปัสสาวะลำบาก การอุดกั้นของทางเดินอาหาร มีส่วนของอวัยวะเลื่อนผิดปกติ
  • โรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจเต้นผิดปกติ
  • มีความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต
  • โรคแผลเปื่อยจากลำไส้ใหญ่อักเสบ ulcerative colitis
  • ต่อมลูกหมากโตทำให้ปัสสาวะลำบาก;
  • โรคกรดไหลย้อน esophageal reflux (heartburn)
  • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (myasthenia gravis)
  • ความดันโลหิตสูง
  • ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism);
  • โรคเส้นประสาท nerve disease (autonomic neuropathy); ;
 • หากต้องได้รับการผ่าตัดหรือทำฟัน ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร ห้ามให้นมบุตรขณะรับประทานยานี้
 • ยาอาจจะทำให้ตาพร่ามัวและง่วงดังนั้นจึงไม่ควรขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร และไม่ควรดื่มสุราเพราะจะทำให้ซึมมากขึ้น

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

ผลข้างเคียงของยาDicyclomine

 • มีอาการร้อน หน้าแดง ผิวแห้ง
 • สับสน หลงลืม
 • ประสาทหลอน
 • กระสับกระส่าย
 • พูดจาเลอะเลือน
 • หัวใจเต้นเร็วและแรงผิดปกติ
 • เป็นลม หมดสติ
 • ผื่นคัน ผื่นลมพิษ คัน
 • หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก
 • นอนหลับยาก
 • อ่อนแรงหรือเหนื่อยผิดปกติ
 • ปัสสาวะลำบากหรือมีอาการเจ็บเวลาปัสสาวะ
 • อาเจียน
 • เหงื่อออกลดลง
 • ปากแห้ง
 • จุกเสียดแน่นท้อง
 • ท้องผูก
 • มีก๊าษในท้องมาก
 • เบื่ออาหาร
 • ปวดศีรษะ
 • เห็นภาพซ้อน

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันทีเพราะอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

 • มีอาการร้อน หน้าแดง ผิวแห้ง
 • สับสน
 • หลงลืม
 • หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน
 • โคม่า
 • วิตกกังวล
 • อ่อนแรงหรือเหนื่อยผิดปกติ
 • นอนหลับยาก
 • อารมณ์แปรปรวน
 • หัวใจเต้นเร็ว หน้ามืดเป็นลม
 • มีผื่น และคัน

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol