ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ Hyperthyroid

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ Hyperthyroid หรือคอพอกเป็นพิษ

หมายถึงภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมามากกว่าปกติทำให้เกิดอาการของภาวะฮอร์โมนเกินไป ร่างกาย มีการเผาผลาญอาหารมากเกินไป

สาเหตุสำคัญของโรคคอพอกเป็นพิษ

 • โรค Grave's disease เกิดภาวะที่มีภูมิของร่างกายมีการกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนออกมามาก ผู้ป่วยจะมีต่อมไทรอยด์โต
 • โรค Multinudular toxic goiter หมายถึงภาวะที่ก้อน [nodule] ในต่อมไทรอยด์ทำงานสร้างฮอร์โมนเพิ่มขึ้น อาจจะเป็นก้อนเดียว หรือหลายก้อน
 • Thyroiditis เป็นการอักเสบของต่อมไทรอยด์ ช่วงแรกของการอักเสบจะมีอาการของคอพอกเป็นพิษ แต่ระยะหลังจะเป็นต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

ผู้ป่วยคอพอกเป็นพิษจะมีอาการอะไรบ้าง

 • อารมณ์แปรปรวน
 • นอนไม่หลับ
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ตาโปน
 • มือสั่น
 • ใจสั่น เหนื่อยง่าย
 • คอพอก
 • ประจำเดือนผิดปกติ
 • ขี้ร้อน
 • น้ำหนักลดแม้ว่าจะรับประทานอาหารได้ดี

การวินิจฉัยคอพอกเป็นพิษ

 • เจาะเลือดตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ พบว่าค่า T3 หรือ T4 สูงและค่า TSH ต่ำ
 • ทำไทรอยด์สแกน เพื่อดูสภาพต่อมไทรอยด์ว่าโตทั้งต่อมหรือไม่ มีก้อนหรือไม่ หรือเป็นต่อมไทรอยด์อักเสบ

การรักษาคอพอกเป็นพิษ

การรักษามีได้หลายวิธีแพทย์จะพิจารณาจาก อายุ เพศ สภาพของผู้ป่วย ชนิดของคอกพอกเป็นพิษ ความรุนแรงของโรค การรักษามีได้ 3 วิธีคือ

 1. การรับประทานยาเพื่อลดการสร้างฮอร์โมน เช่นยา PTU ,Methimazole
 2. การรับประทานน้ำแร่ radioactive iodine เมื่อรับประทานน้ำแร่ซึ่ง iodine ที่มีรังสีจะทำลายเนื้อต่อมไทรอยด์ แพทย์จะคำนวณขนาดยาที่เหมาะสม
 3. การผ่าตัด ปัจจุบันการผ่าตัดมีความนิยมลดลงไปมาก โดยเลือกกับผู้ป่วยบางราย เช่น เด็ก วัยรุ่น หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาในการรักษา หรือผู้ที่มีต่อมโตมาก มีอาการทางตารุนแรง หรือมีก้อนในต่อม

ยาอื่นๆได้แก่กลุ่ม  betablockerเช่น propanolol,atenolol,metoprolol เพื่อลดอาการของโรค

กลับหน้าแรกfb google