หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย Hypothyroid

เป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนออกมาน้อย ทำให้ร่างกายเกิดอาการของการขาดฮอร์โมนไทรอยด์ ต่อมใต้สมอง [pituitary gland] จะสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่า Thyroid stimulating hormone [TSH] ออกมาเพื่อกระตุ้นต่อมไทรอยด์ทำงานมากขึ้น ต่อมไทรอยด์จึงมีขนาดโตขึ้นที่เรียกว่าคอพอก goiter

สาเหตุ

อาการของต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

อาการของผู้ป่วยเกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยร่างกายก็มีการเผาผลาญน้อย ผู้ป่วยที่เป็นไม่มากอาจจะไม่มีอาการอะไร หากไม่รักษาโรคจะเป็นมากขึ้นจนเกิดอาการของต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย คือ

กลุ่มอาการ Subclinical Hypothyroidism

เป็นภาวะที่พบได้บ่อยเป็นภาวะที่พบว่าค่า TSH สูง โดยที่ค่า T3 T4 มีค่าปกติโดยที่ไม่มีอาการ การตัดสินใจรักษาจะต้องพิจารณาให้รอบครอบเพราะหากรักษาจะต้องรักษาตลอดชีพ

การวินิจฉัยโรค

โดยการเจาะเลือดตรวจหาฮอร์โมนของต่อมธัยรอยด TSH T3 T4 จะพบว่าค่า T4 ปกติหรือต่ำ แต่ค่า TSH จะสูงเป็นการยืนยันการวินิจฉัย

การรักษา

หากการวินิจฉัยไม่ผิดพลาดท่านจะต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิต ไม่ควรหยุดยาเองแม้ว่าท่านจะป่วยจากโรคอื่น

   

fb google