ก้อนที่ต่อมไทรอยด์


หากคุณคลำได้ก้อนที่คอ และก้อนนั้นเคลื่อนไหวตามการกลืนแสดงว่าเป็นก้อนเนื้องอกของต่อมไทรอยด์ ซึ่งอาจจะเป็นก้อนเดี่ยว thyroid nodule หรือมีหลายก้อนติดกันเป็นพวง multinodular หากท่านคลำได้ก้อนที่ต่อมไทรอยด์มีโอกาสที่จะเป็นโรคดังต่อไปนี้

  1. เป็นซีสต์ cyst โดยเป็นถุงและมีน้ำอยู่ข้างในมักจะไม่เป็นมะเร็ง
  2. เป็นเนื้องอกที่โตช้าเรียก adenoma
  3. เป็นเนื้องอกที่สร้างฮอร์โมนเรียก adenoma
  4. เป็นมะเร็ง

ผู้ป่วยที่มีก้อนที่คอมักจะไม่มีอาการ เพียงแต่คลำพบก้อนที่คอ บางครั้งผู้อ่านอาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็น แต่แพทย์หรือเพื่อนบอก ข้อแตกต่างระหว่างมะเร็งและเนื้องอกที่ไม่เป็นมะเร็งคือหากเนื้อที่เป็นมะเร็งก้อนจะมีความแข็งมากกว่า และอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต

การวินิจฉัยแยกโรคก้อนที่ต่อมไทรอยด์

การตรวจร่างกายไม่สามารถแยกระหว่างมะเร็งและเนื้องอกธรรมดาต้องใช้การตรวจพิเศษคือ

  • การตรวจ thyroid scan เพื่อตรวจต่อมัยรอยด์ หากต่อมนั้นไม่สามารถที่จะจับเก็บไอโอดินได้น้อยเรียก cold nodules หากต่อมสามารถจับเก็บไอโอดินมากเรียก hot nodule หากจับเก็บไอโอดินเท่ากับต่อมไทรอยด์ปกติเรียก warm nodule พวกที่มีโอกาสเป็นมะเร็งได้แก่ cold nodule
  • การเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่องกล้องจุลทัศน์ โดยการใช้เข็มเจาะดูดทั้งเนื้อและน้ำส่งตรวจหาเซลล์มะเร็ง

การรักษาก้อนที่ต่อมไทรอยด์

ขึ้นกับชนิดของเนื้องอก หากผลการทำ scan พบว่าเป็น cold nodules และผลชิ้นเนื้อสงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง การรักษาต้องตัดผ่าตัดเอาก้อนนั้นออก หากการตรวจพบว่าเป็น warm หรือ hot nodule การรักษาอาจจะให้แค่ยารับประทาน

พวกเนื้องอกธรรมดาและได้ยาฮอร์โมนไทรอยด์รักษาต้องตรวจซ้ำทุก 6 เดือนหากก้อนไม่โตขึ้นก็ไม่ต้องทำเพิ่มเติม หากก้อนใหญ่ขึ้นก็พิจารณาผ่าตัด

สำหรับท่านที่มีก้อนหลายก้อนและมีขนาดของต่อมไทรอยด์โตมากต้องรักษาโดยการผ่าตัด

กลับหน้าแรก

 

Google