ต่อมไทรอยด์อักเสบ Hashimoto's Thyroiditis

 

หมายถึงภาวะที่มีการอักเสบของต่อมไทรอยด์ เมื่อเจาะชิ้นเนื้อต่อมไทรอยด์มาตรวจจะพบว่ามีเม็ดเลือดขาวที่ต่อมมาก และบางโรคก็มีภูมิคุ้มกันมาทำลายต่อมไทรอยด์ ทำให้ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนน้อยลงโรคที่พบได้บ่อยคือ

Hashimoto's Thyroiditis

เป็นการอักเสบของต่อมไทรอยด์เรื้อรัง มีเม็ดเลือดขาวและเป็นโรค autoimmune คือมีการสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายต่อมไทรอยด์ตัวเอง ผลคือต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้อย่างเพียงพอทำให้ผู้ป่วยเกิดโรคไทรอยด์ทำงานน้อยลง ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการนอกจากอาจจะเจ็บบริเวณต่อมไทรอยด์ การวินิจฉัยทำได้โดยการเจาะหาภูมิคุ้นกันต่อต่อมไทรอยด์หากสูงและร่วมกับการเจาะเนื้อต่อมไทรอยด์เพื่อตรวจ หากพบว่ามีเซลล์เม็ดเลือดขาวก็สามารถวินิจฉัยว่าเป็นต่อมไทรอยด์อักเสบ

การรักษา

ต้องให้ฮอร์โมนธัยรอคซิน Thyroxin เพื่อป้องกันภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย ลดขนาดของต่อมไทรอยด์ และช่วยลดการอักเสบของต่อมไทรอยด์ ขนาดของยาในช่วงแรกต้องให้ขนาดสูงเพื่อผลการลดขนาด ก้อนจะยุบใน 6-18 เดือน ผู้ป่วยควรจะไปพบแพทย์อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อปรับยา

กลับหน้าแรก