คอพอก multinodular goiter

 

ผู้ป่วยจะมีก้อนไทรอยด์โตเป็นตุ่มๆ บางคนโตมากบางคนโตน้อย มักจะเป็นในผู้สูงอายุ เมื่อตัดต่อมธัญรอยด์ออกมาจะมีลักษณะเป็นตุ่มๆ

กลับหน้าแรก