หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Atorvastatin

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยา และพบแพทย์

  • มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กดเจ็บกล้ามเนื้อ อ่อนแรง
  • มีไข้ อ่อนเพลีย ปัสสาวะสีเข้ม
  • บวม น้ำหนักขึ้น ปัสสาวะออกน้อย
  • เบื่ออาหาร เจ็บแน่นท้องส่วนบน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปัสสาวะสีเข็ม อุจาระสีซีด มีดีซ่าน

ก่อนการใช้ยานี้จะต้องแจ้งแพทย์เรื่อง

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

1การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

2การรักษาโรคไขมันในเลือดสูง

วิธีการใช้ยานี้

ข้อห้ามในการใช้ยา

ข้อควรระวังในการใช้ยานี้

ความปลอดภัยในคนท้อง

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท Xไม่ควรใช้ในคนที่ตั้งครรภ์

การใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

  1. หากพบอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์
  1. อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ อาการทั่วไปมีดังนี้  ท้องผูก มีลมในกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ ท้องร่วง
   

 


fb google