ยาลดไขมัน Atorvastatin


หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยา และพบแพทย์

 • มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กดเจ็บกล้ามเนื้อ อ่อนแรง
 • มีไข้ อ่อนเพลีย ปัสสาวะสีเข้ม
 • บวม น้ำหนักขึ้น ปัสสาวะออกน้อย
 • เบื่ออาหาร เจ็บแน่นท้องส่วนบน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปัสสาวะสีเข็ม อุจาระสีซีด มีดีซ่าน

ก่อนการใช้ยานี้จะต้องแจ้งแพทย์เรื่อง

 • การแพ้ยาว่าแพ้ยาอะไรบ้าง
 • ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน และอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะโรคตับ โรคไต และการดื่มสุรา
 • ก่อนไปทำฟัน หรือผ่าตัด จะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่ารับประทานยาอะไร
 • จำกัดการดื่มสุราเพราะจะทำให้เกิดเป็นพิษต่อตับเพิ่มขึ้น

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Atorvastatin

1การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโรคหัวใจแต่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เช่นอายุ ความดันโลหิต เบาหวาน HDL Cholesterol ในเลือดต่า ควรจะได้ยานี้เพื่อ
  • ลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
  • ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2 ที่มีโรคแทรกซ้อนทางตา หรือตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ และมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดควรจะได้รับยาไขมันนี้เพื่อลดการเกิดโรค
  • ลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
  • ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดก็ควรจะได้รับยานี้เพื่อลดการเกิดโรคซ้ำ

2การรักษาโรคไขมันในเลือดสูง

วิธีการใช้ยา Atorvastatin

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้งจะรับประทานเวลาใดก็ได้
 • รับประทานได้ทั้งก่อน และหลังอาหาร
 • ต้องไม่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ข้อห้ามในการใช้ยา Atorvastatin

 • แพ้ยาชนิดนี้
 • การตั้งครรภ์ ห้ามรับประทานยานี้ในสตรีมีครรภ์ คิดว่าอาจมีครรภ์หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร หากมีครรภ์ในขณะที่ใช้ยานี้ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
 • ให้นมบุตร
 • เป็นโรคตับ หรือผลเลือดผิดปกติ

ข้อควรระวังในการใช้ยา Atorvastatin

 • ผู้ที่มีประวัติการดื่มสุรา
 • ประวัติเคยเป็นโรคตับ
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อ
 • ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย
 • เด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี
 • ควรบอกแพทย์หากเป็นโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือโรคติดเชื้อรุนแรง ความดันเลือดต่ำ โรคลมชัก หรือโรคภูมิแพ้
 • กำลังรับประทานยาอื่นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านเลือดแข็ง warfarin ยากดภูมิต้านทาน cyclosporine ยาปฏิชีวนะ erythromycin ยาลดไขมัน gemfibrozil, cholestyramine, fenofibrate และ niacin

ความปลอดภัยในคนท้อง

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท Xไม่ควรใช้ในคนที่ตั้งครรภ์

การใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

 • Clarithromycin การใช้ยา Clarithromycin จะเพิ่มระดับยาของ  Atorvastatin ดังนั้นระหว่างการใช้ยา Clarithromycin ไม่ควรจะให้ยา Atorvastatin เกิน 20 มก
 • Itraconazole ซึ่งเป็นยารักษาเชื้อรา ไม่ควรใข้Atorvastatin เกิน 20 มก
 • ไม่ควรดื่มน้ำองุ่นเกิน 1.2 ลิตรต่อวัน
 • ไม่ควรใช้ร่วมกับ Cyclosporine
 • ไม่ควรใช้ร่วมกับ Gemfibrozil
 • ใช้ย่างระมัดระวังกับยา Fibrates
 • ลดขนาดของยาเมื่อใช้ร่วมกับยา Niacin
 • ใข้Atorvastatin จะทำให้ระดับยา Digoxin เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  Atorvastatin

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่หากเวลาที่นึกได้ว่าลืมรับประทานยาห่างจากเวลารับประทานมื้อต่อไปไม่ถึง 12 ชั่วโมง ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

หากพบอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

 • ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเป็นตะคริว
 • มีไข้ เจ็บหน้าอก
 • หน้า คอ ตา ริมฝีปาก ลิ้น มือ เท้า ขาหรือข้อเท้าบวม
 • คลื่นไส้ เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ
 • มีเลือดออก หรือมีรอยช้ำผิดปกติ
 • เบื่ออาหาร ปวดบริเวณท้องด้านขวาส่วนบน อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ตัวหรือตาเหลือง คัน
 • ผื่นคัน ผื่นลมพิษ หายใจลำบาก กลืนลำบาก เสียงแหบ ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะลำบาก ปริมาณปัสสาวะลดลง ปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติ รอยแดง แผลพุพอง หรือลอก บริเวณผิวหนัง และเยื่อบุในปาก ปวดข้อ
 1. อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ อาการทั่วไปมีดังนี้  ท้องผูก มีลมในกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ ท้องร่วง

 

ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ Atorvastatin

 • cyclosporine
 • gemfibrozil
 • pazopanib
 • red yeast rice
 • telaprevir
 • tipranavir

เกิดผลข้างเคียงรุนแรง ควรใช้ยาอื่น

 • afatinib
 • bezafibrate
 • bosutinib
 • carbamazepine
 • cimetidine
 • clarithromycin
 • colchicine
 • cyclosporine
 • darunavir
 • edoxaban
 • eltrombopag
 • eluxadoline
 • erythromycin base
 • erythromycin ethylsuccinate
 • erythromycin lactobionate
 • erythromycin stearate
 • everolimus
 • fenofibrate
 • fenofibrate micronized
 • fenofibric acid
 • fosamprenavir
 • gemfibrozil
 • idelalisib
 • indinavir
 • itraconazole
 • ivacaftor
 • ketoconazole
 • mesterolone
 • mifepristone
 • nefazodone
 • nelfinavir
 • niacin
 • ombitasvir/paritaprevir/ritonavir & dasabuvir
 • pomalidomide
 • quinidine
 • rifabutin
 • rifampin
 • riociguat
 • ritonavir
 • saquinavir
 • sildenafil
 • st john's wort
 • telithromycin
 • topotecan
 • venetoclax

เกิดผลข้างเคียงต้องติดตามใกล้ชิด

 • albiglutide
 • aliskiren
 • amiodarone
 • amitriptyline
 • aprepitant
 • armodafinil
 • artemether/lumefantrine
 • atazanavir
 • axitinib
 • azithromycin
 • bazedoxifene/conjugated estrogens
 • boceprevir
 • bosentan
 • bosutinib
 • budesonide
 • butabarbital
 • butalbital
 • carbamazepine
 • caspofungin
 • ceritinib
 • cholestyramine
 • cholic acid
 • clobetasone
 • clotrimazole
 • cobicistat
 • colchicine
 • conivaptan
 • conjugated estrogens
 • conjugated estrogens, vaginal
 • cortisone
 • crizotinib
 • crofelemer
 • dabigatran
 • dabrafenib
 • daclatasvir
 • daclizumab
 • daptomycin
 • darifenacin
 • dasatinib
 • daunorubicin
 • daunorubicin liposomal
 • deferasirox
 • deflazacort
 • delavirdine
 • dexamethasone
 • dhea
 • digoxin
 • diltiazem
 • docetaxel
 • doxorubicin
 • doxorubicin liposomal
 • dronedarone
 • efavirenz
 • elbasvir/grazoprevir
 • eliglustat
 • eltrombopag
 • elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir df
 • erlotinib
 • erythromycin base
 • erythromycin ethylsuccinate
 • erythromycin lactobionate
 • erythromycin stearate
 • eslicarbazepine acetate
 • estradiol
 • estropipate
 • ethinylestradiol
 • ethotoin
 • etoposide
 • etravirine
 • eucalyptus
 • flibanserin
 • fluconazole
 • fludrocortisone
 • fosphenytoin
 • glyburide
 • grapefruit
 • griseofulvin
 • hexobarbital
 • hydrocortisone
 • iloperidone
 • imatinib
 • indinavir
 • irinotecan
 • irinotecan liposomal
 • isoniazid
 • itraconazole
 • ivermectin
 • ketoconazole
 • lanthanum carbonate
 • lapatinib
 • liraglutide
 • lomitapide
 • loperamide
 • lovastatin
 • lumefantrine
 • maraviroc
 • marijuana
 • mephobarbital
 • mestranol
 • methylprednisolone
 • metronidazole
 • metyrapone
 • mibefradil
 • miconazole vaginal
 • mipomersen
 • mitotane
 • modafinil
 • nefazodone
 • nelfinavir
 • netilmicin
 • nevirapine
 • nicardipine
 • nifedipine
 • nilotinib
 • nintedanib
 • ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
 • oxcarbazepine
 • oxiconazole
 • paclitaxel
 • paclitaxel protein bound
 • paliperidone
 • pazopanib
 • pentobarbital
 • phenobarbital
 • phenytoin
 • pioglitazone
 • ponatinib
 • posaconazole
 • prednisolone
 • prednisone
 • primidone
 • quercetin
 • quinupristin/dalfopristin
 • ranolazine
 • repaglinide
 • reserpine
 • rifampin
 • rifapentine
 • risperidone
 • ritonavir
 • rosiglitazone
 • rufinamide
 • sacubitril/valsartan
 • saquinavir
 • secobarbital
 • silodosin
 • simeprevir
 • simvastatin
 • sirolimus
 • sitaxentan
 • sofosbuvir/velpatasvir
 • spironolactone
 • st john's wort
 • tacrolimus
 • telithromycin
 • telmisartan
 • teniposide
 • tolvaptan
 • topiramate
 • trazodone
 • triamcinolone
 • troglitazone
 • troleandomycin
 • valsartan
 • vemurafenib
 • verapamil
 • vinblastine
 • vincristine
 • vincristine liposomal
 • vismodegib
 • voriconazole
 • zafirlukast

เกิดผลข้างเคียงเล็กน้อย

 • alvimopan
 • armodafinil
 • coenzyme q10
 • colestipol
 • fexofenadine
 • fluvoxamine
 • isradipine
 • loratadine
 • orlistat
 • ruxolitinib
 • trazodone

ผลข้างเคียงของยา Atorvastatin

 • ท้องร่วง(5-14%)
 • เจ็บคอ (4-13%)
 • ปวดข้อ (4-12%)
 • นอนไม่หลับ (1-5%)
 • ทางเดินปัสสาวะอักเสบ (4-8%)
 • คลื่นไส้ (4-7%)
 • อาหารไม่ย่อย (3-6%)
 • ผลการตรวจเลือดผิดปกติ (2-3%)
 • ปวดกล้ามเนื้อ (2-5%)