หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 Fenofibrate 

ยานี้ใช้สำหรับ 

ขนาดและวิธีใช้ยา 

  • ยามีสองรูปแบบคือ รูปแบบ  micronised  และรูปแบบปกติ ขนาดที่รับประทานขึ้นกับรูปแบบ
  • ชนิด  micronised จะรับประทาน 67 มก วันละ 3 ครั้ง หรือ 200มก วันละครั้ง
  • ส่วนรูปแบบธรรมดา จะให้วันละ 200-400 มก แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง
  • ผู้ป่วยโรคไตจะต้องลดขนาดยาลง
  • รับประทานยานี้พร้อมอาหาร และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
  • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
  • หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยไม่จำเป็น และควรใช้ครีมป้องกันแสงแดด เนื่องจากยานี้ทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดดมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์

ข้อห้ามในการใช้ยา

ข้อต้องระวัง

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์
สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C

ผลข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ของยาที่พบได้แก่ ปวดศีรษะ มึนงง อ่อนเพลีย ใจสั่น แพ้แสงแดด ผื่นคัน ช่องคลอดอักเสบ ชา น้ำมูกไหล ไอ ไซนัสอักเสบ ปัสสาวะบ่อย กล้ามเนื้ออักเสล ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ

การใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 

   

 


fb google