ยาลดไขมัน  Bezafibrate


  ไขมันที่ไม่ดีได้แก่ไขมัน Cholesterol และ Triglyceride หากไขมันชนิดใดชนิดหนึ่งสูงจะทำให้เกิดหลอดเลือดตีบ ยา Bezafibrate  จะกระตุ้น lipoprotein lipase ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่ทำลาย Triglyceride นอกจากนั้นยังลดไขมัน Cholesterol ได้

ยานี้ใช้สำหรับ 

 • ยานี้ใช้เพื่อลดระดับไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเทอรอลในเลือด
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยจึงควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

วิธีใช้ยา 

 • ขนาดที่ใช้ 200 มก รับประทานวันละ 3 ครั้ง
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละสองถึงสามครั้ง หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด
 • รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • ควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันและคอเลสเทอรอลต่ำ

คำแนะนำสำหรับผู้ที่รับประทานยา

 • สำหรับผู้ที่ไขมันในเลือดสูงจะต้องมีการรับประทานอาหารสุขภาพ การออกกำลังกาย และคุมน้ำหนัก
 • สำหรับท่านที่มีโรคตับ โรคไต จะต้องติดตามการทำงานของตับและไต
 • ระหว่างรับประทานยานี้จะต้องงดสุราเพราะจะทำให้เกิดตับอักเสบเพิ่มขึ้น
 • หากมีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ และมีอาการอ่อนแรงให้แจ้งแพทย์
 • หากมีอาการปวดท้อง และตัวเหลืองตาเหลืองให้แจ้งแพทย์

การใช้ยานี้ต้องระวังในผู้ป่วยประเภทใด

 • ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี
 • ผู้ที่เป็นโรคไต
 • ผู้ที่เป็นโรคตับ
 • ผู้ที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย
 • ผู้ที่กล้ามเนื้ออักเสบจากยา statin
 • ผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อในครอบครัว
 • ผู้ที่มีภาวะเกลือแร่ผิดปกติ
 • ผู้ที่ดื่มสุรามาก
 • ผู้ที่ติดเชื้อหรือได้รับอุบัติเหตุรุนแรง

ข้อห้ามใช้ยานี้

 • ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา fibrate
 • ผู้ที่เป็นไตวายเรื้อรัง
 • ผู้ที่เป็นโรค (nephrotic syndrome).
 • ผู้ที่เป็นโรคตับ
 • ผู้ที่เป็นนิ่วหรือโรคถุงน้ำดี
 • ตั้งครรภ์
 • ให้นมบุตร
 • ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็ก

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 • ประวัติการแพ้ยา bezafibrate หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • ตั้งครรภ์ วางแผนในการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • การผ่าตัดและศัลยกรรม ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดทางทันตกรรมและการทำฟัน
 • มีประวัติความผิดปกติของการทำงานของไต ตับ ถุงน้ำดี
 • มีประวัติเคยเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดี (cholelithiasis) โรคไต (nephrotic syndrome) ภาวะไตวาย (total renal failure) ภาวะอัลบูมินในเลือดต่ำ (hypoalbuminemia)
 • ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยเด็ก

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

 1. อาการข้างเคียง์ที่ต้องแจ้งแพทย์ทันที ได้แก่ อาการแพ้ เช่น ผื่นคัน ผื่นลมพิษ บวมตามอวัยวะต่างๆ เช่น ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ อ่อนแรงหรือเป็นตะคริวอย่างผิดปกติ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

หากท่านรับประทานยาคังต่อไปนี้ต้องระวังผลข้างเคียงที่เพิ่มขึ้น

 • simvastatin
 • colchicin
 • warfarin
 • หากใช้ร่วมกับยา ezetimibe. อาจจะทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดี