ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Ezetimibe


ยานี้จะลดการดูดซึมของ Chloresterol ที่ผนังลำไส้ ยานี้จะลดไขมันได้ร้อยละ 15-22 ขนาดที่ให้ 10 มก วันละครั้ง ผลข้างเคียงมีน้อย

ข้อสำคัญที่ควรจะทราบก่อนการใช้ยา

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • มีอาการปวดกล้ามเนื้อ และอ่อนแรง
 • ปวดบริเวณลิ่มปี่ คลื่นไส้ มีไข้ เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม อุจาระซีด ตัวเหลืองตาเหลือง
 • แน่หน้าอก
 • ปวดท้องบริเวณลิ่มปี คลื่นไส้อาเจียน
 • ไข้เจ็บคอ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

 • ใช้รักษาภาวะไขมันในเลือดสูง

การใช้ยา

การใช้ยา Ezetimibe มีวิธีการใช้ได้หลายวิธี

 • ใช้ Ezetimibe ชนิดเดียว
 • ใช้ Ezetimibe กับยาลดไขมัน Statin ในการลดไขมัน

ขนาดของยาที่ใช้รักษา

 • ให้ยาขนาด 10 มก วันละครั้ง
 • หากใช้ร่วมกับ colestyramine จะต้องให้ยา Ezetimibe ก่อนให้ยา colestyramine หรือให้หลังจากให้ยา colestyramine ไปแล้ว 4 ชั่วโมง
 • ผู้ป่วยโรคตับและไตที่อาการไม่รุนแรงไม่ต้องปรับยา

ผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงคของยา

 • ปวดข้อ
 • มึนงง
 • ผลตรวจเลือดตับผิดปกติ

ผลข้างเคียงของยา Ezetimibe กับยาลดไขมัน Statin

 • ผลตรวจเลือดตับผิดปกต
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • อ่อนเพลี ปวดศีรษะ

ข้อควรระวังในการใช้ยา

สำหรับผู้ที่ใช้ยานี้ควรจะมีความรู้อาการข้างเคียงของยา

 • ผู้ใช้จะต้องรู้เรื่องอาการข้างเคียงเรื่องปวดกล้ามเนื้อ หากมีอาการปวดให้หยุดยา และปรึกษาแพทย์
 • จะต้องมีการตรวจการทำงานของตับก่อน และหลังมีการปรับยาลดไขมัน
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้แนะนำให้คุมกำเนิด
 • ระหว่างการให้นมบุตรไม่ควรที่จะใช้ยานี้

ความปลอดภัยสำหรับคนตั้งครรภ์

ยานี้จัดอยู่ในกลุ่ม C

ข้อห้ามในการให้ยา

 • คนที่แพ้ยา
 • กำลังตั้งครรภ์
 • กำลังให้นมบุตร
 • สำหรับยาที่ผสมกัยบาลดไขมัน Statin ไม่ควรให้ในผู้ที่มีโรคตับ