หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ยาที่ลดการดูดซึมไขมัน

ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Ezetimibe ยานี้จะลดการดูดซึมของ Chloresterol ที่ผนังลำไส้ ยานี้จะลดไขมันได้ร้อยละ 15-22 ขนาดที่ให้ 10 มก วันละครั้ง ผลข้างเคียงมีน้อย

ข้อสำคัญที่ควรจะทราบก่อนการใช้ยา

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

  • มีอาการปวดกล้ามเนื้อ และอ่อนแรง
  • ปวดบริเวณลิ่มปี่ คลื่นไส้ มีไข้ เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม อุจาระซีด ตัวเหลืองตาเหลือง
  • แน่หน้าอก
  • ปวดท้องบริเวณลิ่มปี คลื่นไส้อาเจียน
  • ไข้เจ็บคอ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

การใช้ยา

การใช้ยา Ezetimibe มีวิธีการใช้ได้หลายวิธี

ขนาดของยาที่ใช้รักษา

ผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงคของยา

ผลข้างเคียงของยา Ezetimibe กับยาลดไขมัน Statin

ข้อควรระวังในการใช้ยา

สำหรับผู้ที่ใช้ยานี้ควรจะมีความรู้อาการข้างเคียงของยา

ความปลอดภัยสำหรับคนตั้งครรภ์

ยานี้จัดอยู่ในกลุ่ม C

ข้อห้ามในการให้ยา

   

 


fb google