หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ชื่อสามัญ  Rosuvastatin

ชื่อการค้า Crestor

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ข้อสำคัญสำหรับการใช้ยานี้

ให้หยุดยา และพบแพทย์หากมีอาการดังต่อไปนี้

  • มีอาการปวดกล้ามเนื้อ เจ็บกล้ามเนื้อ และมีการอ่อนแรง
  • ไข้ เหนื่อยง่าย ปัสสาวะสีเข้ม
  • บวม น้ำหนักเพิ่ม ปัสสาวะออกน้อย
  • คลื่นไส้อาเจียน แน่นท้อง คัน เบื่ออาหาร ปัสสาวะเข้ม ตัวเหลืองตาเหลือง

ผลข้างเคียงที่พบได้

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

วิธีใช้ยา 

ข้อห้ามในการใช้ยา

ข้อควรระวังในการใช้ยา

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

การใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

ความปลอดภัยในคนท้อง

จัดอยู่ในกลุ่ม X ไม่ควรจะจ่ายยานี้ในคนท้อง

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  

   

 


fb google