ยาลดไขมัน Nicotinic acid


ยานี้จะเพิ่ม HDL-C 25%,และลด LDL-C 15–18% และ TG ลง 20–40% ในขนาด 2 g/ต่อวัน

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ยากลุ่มนี้ลดLDLได้ 5-25 % เพิ่ม HDL15-35%  ลดTriglycerideได้ร้อยละ20-50

ข้อสำคัญในการใช้ยา

 • รู้สึกเวียนศีรษะ หน้ามืด
 • ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว
 • หายใจหอบ
 • บวม
 • ดีซ่าน
 • ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บกล้ามเนื้อ ปัสสาวะเข็ม

หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดยาและแจ้งแพทย์

ผลข้างเคียงยา

 • คลื่นไส้อาเจียน
 • ท้องร่วง
 • ผื่นคัน
 • ร้อนตามตัว

วิธีการใช้ยา และขนาดของยา

 • ขนาดที่ใช้ 500มก-2000 มก ต่อวัน
 • ในช่วงเดือนที่1จะให้ขนาด 500 มก ก่อนนอน
 • เดือนที่2 จะให้ 1000 มก ต่อวัน ก่อนอนและเพิ่มจนครบ 2000 มก ก่อนนอน
 • หากมีอาการร้อนตามตัวมากก็สามารถให้ aspirin 325 mg ก่อนให้ยา Nicotinic acid

การใช้ยา Nicotinic acid ร่วมกับยาชนิดอื่น

 • simvastatin ซึ่งเป็นยาลดไขมันหากใช้ร่วมกันขนาดยา NIASPAN ไม่ควรจะเกิน 2000 มก ต่อวัน และ simvastatin ไม่ควรเกิน 40 มก ต่อวัน เพราะอาจจะทำให้เกิดการสลายของกล้ามเนื้อและเกิดไตวาย
 • cholestylamine ซึ่งเป็นยาลดไขมัน การให้ยาทั้งสองชนิดจะต้องห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมงเพราะจะรบกวนการดูดซึมของยา
 • ยาลดความดันโลหิต ยา Nicotinic acid อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำในรายที่ได้รับยาลดความดันโลหิต

ข้อควรระวังในการใช้ยาNicotinic acid

 • ยา Nicotinic acid ร่วมกับ simvastatin เพราะจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อสลาย
 • ต้องให้ด้วยความระมัดระวังในผู้ที่มีโรคตับ หรือดื่มสุรามาก
 • ยา Nicotinic acid อาจจะทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้น กรดยูริกสูงขึ้น
 • เมื่อให้ยานี้ร่วมยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจจะทำให้เลือดออกง่ายขึ้น

ข้อห้ามในการใช้ยาNicotinic acid

 • โรคตับ และมีผลการตรวจเลือดผิดปกติ
 • กำลังเป็นโรคกระเพาะ
 • มีเลือดออกจากหลอดเลือดแดง
 • แพ้ยา Nicotinic acid