หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Nicotinic acid

ยานี้จะเพิ่ม HDL-C 25%,และลด LDL-C 15–18% และ TG ลง 20–40% ในขนาด 2 g/ต่อวัน

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ยากลุ่มนี้ลดLDLได้ 5-25 % เพิ่ม HDL15-35%  ลดTriglycerideได้ร้อยละ20-50

ข้อสำคัญในการใช้ยา

  • รู้สึกเวียนศีรษะ หน้ามืด
  • ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว
  • หายใจหอบ
  • บวม
  • ดีซ่าน
  • ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บกล้ามเนื้อ ปัสสาวะเข็ม

หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดยาและแจ้งแพทย์

ผลข้างเคียงยา

วิธีการใช้ยา และขนาดของยา

การใช้ยา Nicotinic acid ร่วมกับยาชนิดอื่น

ข้อควรระวังในการใช้ยา

ข้อห้ามในการใช้ยา

   

 


fb google