หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ยาลดไขมัน Simvastatin 

ก่อนใช้ยาชนิดนี้หากมีอาการหรือโรคดังต่อไปนี้ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัช

ข้อควรระวังสำหรับการใช้ยาลดไขมัน

ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์หากเกิดอาการดังต่อไปนี้

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

วิธีใช้ยา 

ลดไขมันในเลือด

ลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

การใช้ยาลดไขมัน simvasstatin สำหรับผู้ที่ใช้นี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

ผู้ที่รับประทานยา Verapamil, Diltiazem, or Dronedarone

ผู้ที่รับประทานยา Amiodarone, Amlodipine หรือ Ranolazine

หากใช้ร่วมกับ fibrate nicotinic acid จะต้องเริ่มขนาดไม่เกิน 20 มิลิกรัมต่อวัน

วิธีการใช้ยาชนิดนี้

ผลข้างเคียงของยา

ข้อห้ามในการใช้ยา

ไม่ควรใช้ยา simvastatin ร่วมกับยาต่อไปนี้

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

  1. อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ท้องผูก

การเก็บรักษายา 

Drug interactions associated with increased risk of myopathy/rhabdomyolysis

Interacting agents คำแนะนำ
Itraconazole
Ketoconazole
Posaconazole
Erythromycin
Clarithromycin
Telithromycin
HIV protease inhibitors (eg, nelfinavir)
Nefazodone
Ciclosporin
Danazol
Gemfibrozil
ไม่ควรให้ยา simvastatin
Other fibrates (except fenofibrate) 10 mg ต่อวัน
Amiodarone
Amlodipine
Verapamil
Diltiazem
ขนาดยา simvastatinไม่เกิน 20 mg
Fusidic acid Patients should be closely monitored. Temporary suspension of simvastatin treatment may be considered.
Grapefruit juice หลีกเลี่ยงส้มโอเมื่อรับประทานยา simvastatin