ยาลดไขมัน Simvastatin 

ก่อนใช้ยาชนิดนี้หากมีอาการหรือโรคดังต่อไปนี้ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัช

 • กำลังตั้งครรภ์ หรือมีแผลจะตั้งครรภ์ และกำลังให้นมบุตร
 • มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับ
 • มีปัญหากับปวดกล้ามเนื้อ
 • มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ
 • เป็นโรคไทรอยด์
 • เป็นโรคไต
 • แพ้ยายาชนิดนี้ หรือยาชนิดอื่น
 • กำลังรับประทานยาชนิดอื่นอยู่ ทั้งวิตามินและสมุนไพร

ข้อควรระวังสำหรับการใช้ยาลดไขมัน

ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์หากเกิดอาการดังต่อไปนี้

 • มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กดเจ็บกล้ามเนื้อ และอ่อนแรง
 • มีไข้ อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย และปัสสาวะสีเข้ม
 • ปวดแสบเมื่อปัสสาวะ
 • บวม น้ำหนักขึ้น ปัสสาวะออกน้อย
 • ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

 • ยานี้ใช้เพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
 • ลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

วิธีใช้ยา 

ลดไขมันในเลือด

 • สำหรับผู้ที่ไขมันสูงไม่มาก และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่มากก็เริ่มวันละ 10 มิลิกรัมวันละครั้งตอนเย็น และปรับยาทุก 4 สัปดาห์ขนาดยาสูงสุดวันละ 80 มิลิกรัม
 • สำหรับผู้ที่ไขมันในเลือดสูงมาก และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงให้เริ่มวันละ 40 มิลิกรัมตอนเย็น
 • ผู้ที่ไตเสื่อมให้เริ่มด้สยขนาด 5 มิลิกรัมวันละครั้งและติดตามการใช้ยาอย่างใกล้ชิด

ลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • สำหรับผู้ที่เสี่ยงสูงมาก ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดให้เริ่มวันละ 20-40 มิลิกรัม สำหรับผู้ที่เสี่ยงปานกลางให้เริ่มวันละ 10 มิลิกรัม
 • สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคไตเสื่อมให้เริ่มวันละ 5 มิลิกรัมและติดตามอย่างใกล้ชิด

การใช้ยาลดไขมัน simvasstatin สำหรับผู้ที่ใช้นี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

ผู้ที่รับประทานยา Verapamil, Diltiazem, or Dronedarone

 • ขนาดของ simvastatin ไม่ควรเกิน 10 mg/day

ผู้ที่รับประทานยา Amiodarone, Amlodipine หรือ Ranolazine

 • ไม่ควรจะรับประทาน simvastatin เกิน 20 mg/day

หากใช้ร่วมกับ fibrate nicotinic acid จะต้องเริ่มขนาดไม่เกิน 20 มิลิกรัมต่อวัน

วิธีการใช้ยาชนิดนี้

 • ยาชนิดนี้ปกติให้รับประทานหลังอาหารเย็น แต่หากต้องรับประทานในขนาดสูงก็สามารถแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
 • ก่อนการใช้ยาทุกชนิดให้อ่านสลากที่มากับกล่องยาโดยละเอียดซึ่งจะมีรายละเอียดวิธีการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา
 • ให้ใช้ยาตามแพทย์หรือเภสัชแนะนำ
 • ยานี้จะรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
 • ระหว่างที่รับประทานยานี้ไม่ควรที่จะดื่มน้ำองุ่น เนื่องจากสารเคมีในน้ำองุ่นจะเพิ่มปริมาณของยานี้ในกระแสเลือดทำให้เสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงของยา
 • หากลืมก็ให้รับประทานยาทันทีที่จำได้ ไม่ควรเพิ่มขนาดยา
 • ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
 • หลีกเลี่ยงสุราในระหว่างรับประทานยานี้
 • ห้ามให้นมบุตร

ผลข้างเคียงของยา

 • ปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้
 • แน่ จุกเสียดท้อง
 • อาจจะท้องร่วงหรือท้องผูก
 • โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ (ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง ปัสสาวะสีเข้ม)
 • ผลเลือดตรวจการทำงานของตับเพิ่มพบได้ร้อยะ 1ของผู้ที่ใช้ยาชนิดนี้ดังนั้นควรจะเจาะเลือดก่อนที่จะใช้ยาชนิดนี้ และติดตามเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง
 • เลนส์ตาขุ่น ตามัว
 • หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • ซึมเศร้า นอนไม่หลับ
 • ไตวายจากกล้ามเนื้อตายเป็นผลข้างเคียงที่สำคัญที่สุด ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะนี้ได้แก่
  • ขนาดยาที่มากกว่า 80 มิลิกรัม
  • ใช้ร่วมกับยาชนิด
  • มีความดันโลหิตต่ำ
  • มีภาวะที่เสี่ยงต่อไตวายเช่น โลหิตเป็นพิษ การผ่าตัด ความดันโลหิตต่ำ เกลือแร่ผิดปกติ โรคลมชักที่คุมอาการไม่ได้ ซึ่งอาจจะต้องหยุดยานี้ และไปใช้ยาอื่นที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่า

ข้อห้ามในการใช้ยา

 • โรคตับอักเสบ หรือผลการตรวจเลือดผิดปกติโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • การตั้งครรภ์
 • การให้นมบุตร
 • Porphyria
 • ให้ใช้ยานี้น้อยกว่า 80 มิลิกรัมโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับยาที่มีส่วนประกอบของ niacin

ไม่ควรใช้ยา simvastatin ร่วมกับยาต่อไปนี้

 • ยารักษาเชื้อรา itraconazole, ketoconazole, posaconazole, voriconazole, erythromycin, clarithromycin or telithromycinหากจำเป็นต้องรกษาเชื้อยาจะต้องหยุดยา simvastatin
 • Cyclosporine or Danazol:จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อตาย Rhabdomyolysis
 • ยาลดไขมัน Gemfibrozil:ไม่ควรให้ร่วมกับยา simvastatin
 • ยาลดไขมันกลุ่ม fibrates:เมื่อให้ร่วมกับ simvastatin จะต้องระวังและติดตาม
 • Amiodarone, Dronedarone, Ranolazine, or Calcium Channel Blockers ต้องมีการปรับขนาดของยา
 • ยาลดไขมันกลุ่ม niacin ซึ่งทำให้เกิด Rhabdomyolysis
 • ยารักษาหัวใจเต้นผิดปกติ Digoxin เมื่อได้รับยา simvastatin จะทำให้ระดับยา Digoxin สูงขึ้นซึ่งเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของยา
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด Coumarin Anticoagulants พบว่าเมื่อให้ simvastatin จะทำให้เกิดเลือดออกได้
 • ยารักษาโรคเกาต์ Colchicineจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้ออักเสบ

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 • มีประวัติแพ้ยา simvastatin หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาฆ่าเชื้อ (antibiotics) (clarithromycin, erythromycin) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (warfarin)
 • มีหรือเคยมีโรคหรือสภาวะต่างๆ ดังนี้ เป็นโรคตับ โรคไต
 • ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • หากต้องเข้ารับการผ่าตัด ทำฟัน ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการรักษา

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

 1. อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที มีดังนี้ 
 • ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเป็นตะคริว
 • มีไข้ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ตัวหรือตาเหลือง ปวดบริเวณท้องด้านขวาส่วนบน คลื่นไส้ เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ
 • มีเลือดออก หรือมีรอยช้ำผิดปกติ รอยแดง แผลพุพอง หรือลอก บริเวณผิวหนัง และเยื่อบุในปาก
 • เบื่ออาหาร คัน ผื่นคัน ผื่นลมพิษ หายใจลำบาก กลืนลำบาก
 • หน้า คอ ตา ริมฝีปาก ลิ้น มือ เท้า ขาหรือข้อเท้าบวม
 • เสียงแหบ ปัสสาวะมีสีน้ำตาลหรือสีเข้มผิดปกติ ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะลำบาก
 1. อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ท้องผูก

การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น

Drug interactions associated with increased risk of myopathy/rhabdomyolysis

Interacting agents คำแนะนำ
Itraconazole
Ketoconazole
Posaconazole
Erythromycin
Clarithromycin
Telithromycin
HIV protease inhibitors (eg, nelfinavir)
Nefazodone
Ciclosporin
Danazol
Gemfibrozil
ไม่ควรให้ยา simvastatin
Other fibrates (except fenofibrate) 10 mg ต่อวัน
Amiodarone
Amlodipine
Verapamil
Diltiazem
ขนาดยา simvastatinไม่เกิน 20 mg
Fusidic acid Patients should be closely monitored. Temporary suspension of simvastatin treatment may be considered.
Grapefruit juice หลีกเลี่ยงส้มโอเมื่อรับประทานยา simvastatin