หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยา Cholchicine

ข้อบ่งชี้ในการใช้

  • ยานี้ใช้บรรเทาอาการข้ออักเสบ และอาการบวมที่เกิดจากโรคเกาต์กำเริบ
  • ใช้ป้องกันโรคเกาต์กำเริบ

ยานี้ไม่ได้ลดกรดยูริกในกระแสเลือดควรใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษา ยานี้ไม่ใช่ยาแก้ปวดเป็นยาที่ลดการอักเสบ

วิธีการใช้ยา

การใช้ยา cholchicine สามารถใช้ได้ 2 วิธี

  1. ใช้เพื่อป้องกันข้ออักเสบสำหรับการใช้เพื่อป้องกันโรคเกาต์กำเริบ ให้รับประทานครั้งละเม็ดวันละครั้งหรือวันเว้นวันโดยใช้ขนาดน้อยโดยให้ขนาด 0.6 mgวันละครั้งถ้ายังไม่หายปวดอาจจะเพิ่มได้เป็นวันละ 2-3 ครั้งการรับประทานต่อเนื่องจะช่วยลดความถี่ของการเกิดข้ออักเสบ และลดความรุนแรงหากคิดว่าไม่ได้ผลไม่ควรหยุดยาหรือเพิ่มยาเองควรปรึกษาแพทย์ หากลืมกินยาให้รีบกินทันทีที่นึกขึ้นได้ ห้ามกินเป็น 2 เท่า
  2. ใช้กรณีที่มีการอักเสบของข้อ ให้เริ่มรับประทานตั้งแต่เริ่มปวด อาการปวดมักบรรเทาภายใน 12 ชั่วโมง และอาการจะหายไปภายใน 48/72 ชั่วโมง ยาจะไม่ได้ผลเต็มที่หากไม่เริ่มรับประทานทันทีทันใดเมื่อเริ่มปวด จะให้ยาในขนาดที่สูงกว่าการป้องกันโดยให้ขนาด 0.6 mgจำนวน 1-2 เม็ดครั้งแรกที่เกิดอาการข้ออักเสบ และให้ซ้ำ 1 เม็ดทุก 2 ชั่วโมงจนกระทั่งหายปวดหรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ควรจะจดจำนวนเม็ดยาที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน

ผลข้างเคียงของยา

อาการเตือนว่าจะเกิดแพ้ยา

หากมีอาการเหล่านี้ให้หยุดยาและพบแพทย์ แสบท้อง แสบคอ คลื่นไส้อาเจียน ผื่น

กลับหน้าแรก

   fb google