ยาลดไขมัน Acipimox

ข้อบ่งชี้ในการใช้ 

 • ยานี้ใช้เพื่อลดระดับไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเทอรอลในเลือด

ข้อสำคัญก่อนการใช้ยา

 • ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชหากตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
 • กำลังให้นมบุตร
 • เป็นแผลในกระเาะอาหาร
 • แจ้งชื่อยาที่รับประทานทั้งหมด
 • ประวัติการแพ้ยา

ข้อห้ามในการใช้ยา

 • โรคกระเพาะอาหาร
 • ไตเสื่อมมาก
 • การตั้งครรภ์
 • ให้นมบุตร

วิธีใช้ยา 

 • ก่อนรับประทานยาให้อ่านสลากที่อยู่ในกล่องยาซึ่งจะมีรายละเอียดของการใช้ยา
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาแคปซูล ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละสองหรือสามครั้ง
 • รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที
 • ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • กลืนยาทั้งแคปซูลและดื่มน้ำตาม

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 • ประวัติการแพ้ยา acipimox หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • ตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • การผ่าตัดและศัลยกรรม ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดทางทันตกรรมและการทำฟัน
 • มีประวัติเป็นโรคแผลเปื่อยในกระเพาะอาหาร (peptic ulcer) หรือทางเดินอาหาร
 • โรคไต (renal impairment)

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

อาการแพ้ยาหรืออาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

อาการที่พบบ่อยได้แก่ ร้อนตามตัว ผิวแดง แน่นท้อง ปวดกระเพาะ ปวดศีรษะ คันตามตัว ท้องร่วง ลมพิษ

การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • เก็บยานี้ในภาชนะที่ป้องกันแสงได้ เช่น ขวดหรือซองสีชา