หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ชื่อสามัญ  Acipimox 

ข้อบ่งชี้ในการใช้ 

ข้อสำคัญก่อนการใช้ยา

  • ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชหากตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
  • กำลังให้นมบุตร
  • เป็นแผลในกระเาะอาหาร
  • แจ้งชื่อยาที่รับประทานทั้งหมด
  • ประวัติการแพ้ยา

ข้อห้ามในการใช้ยา

วิธีใช้ยา 

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  

อาการแพ้ยาหรืออาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

อาการที่พบบ่อยได้แก่ ร้อนตามตัว ผิวแดง แน่นท้อง ปวดกระเพาะ ปวดศีรษะ คันตามตัว ท้องร่วง ลมพิษ

การเก็บรักษายา 

   

 


fb google