โรคเบาหวานชนิดที่2 [Type 2 diabetes]

เคยเรียกว่า non-insulin-dependent diabetes[NIDDM] เกิดในผู้ป่วยอายุมากกว่า30ปี และมักจะอ้วน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้อาจจะไม่มีอาการเหมือนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่ง เนื่องจากอาการค่อยๆเป็นโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัว บางรายเกิดโรคแทรกซ้อนตั้งแต่วินิจฉัยได้

สาเหตุโรคเบาหวานชนิดที่2

เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปสารอาหารจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล และถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดร่างกายก็ขับฮอร์โมนชื่ออินซูลินเพื่อนำน้ำตาลเข้าเซลล์ โรคเบาหวานชนิดนี้เกิดจากหลายสาเหตุรวมกันได้แก่ ตับ กล้ามเนื้อ เซลล์ไขมันมีความทนทานต่ออินซูลินเพิ่ม [insulin resistance] และความผิดปกติเกี่ยวกับการหลั่งอินซูลิน [impaired beta -cell function] ของตับอ่อน ส่วนว่าอะไรเป็นสาเหตุนำยังไม่ทราบแน่ชัด โรคเบาหวานไม่หายขาดแม้ว่าท่านผู้อ่านจะควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีท่านยังต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง

การรักษาเบาหวานชนิดที่2

หัวใจการรักษาของเบาหวานชนิดที่ 2 คือการที่ผู้ป่วยได้รับยา metformin ร่วมกับการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย โดยมีเป้าหมายการควบคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยไม่ให้เกิน 7% โดยคุมให้ลงภายในสามเดือน

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

 1. ภาวะน้ำตาลสูง [Hyperglycemia]

มักเกิดในผู้ป่วยที่ได้รับยาไม่พอหรือมีภาวะเครียด เช่น มีไข้ เครียดอื่นๆ ผู้ป่วยจะมีอาการ

 • ปวดศีรษะ
 • ตามัว
 • หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย
 • ผิวแห้ง คันตามตัว

เมื่อน้ำตาลในเลือดสูงมากจะก่อให้เกิดปัญหาคือ

 • ร่างกายสร้างคีโตนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายควรหาคีโตนในปัสสาวะในกรณีดังต่อไปนี้
 • เมื่อมีอาการของน้ำตาลในเลือดสูง
 • น้ำตาลในเลือดเกิน 240 มก.%
 • เมื่อกำลังป่วย

รีบปรึกษาแพทย์เมื่อพบน้ำตาลในเลือดสูงร่วมกับพบคีโตนในปัสสาวะ

 1. ร่างกายขาดน้ำเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงต้องดื่มน้ำให้พอ
 2. น้ำตาลในเลือดต่ำ [Hypoglycemia] ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำไปซึ่งอาจจะเกิดจาก
 • ได้รับอินซูลินมากไป
 • กินอาหารน้อยไป
 • ออกกำลังมากไป
 • ดื่มแอลกอฮอล์ขณะท้องว่าง

ผู้ป่วยที่มีอาการน้ำตาลต่ำจะเกิดอาการ

 • หิว
 • ใจสั่น
 • เพลีย
 • สับสน
 • หมดสติ

ให้รีบแก้ไขโดยกินน้ำผลไม้ครึ่งแก้ว น้ำหวาน 4 ช้อนชา หรือนม 1 แก้ว

 1. โรคแทรกซ้อนอื่นๆ

  ชนิดของเบาหวาน

ชนิดของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานชนิดที่1 | โรคเบาหวานชนิดที่2 | โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์