โรคเบาหวานกับการตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์  |  โรคเบาหวานกับคุณสุภาพสตรี

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

หญิงที่ไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อนและเกิดตรวจพบระดับน้ำตาลสูงถึงขั้นเบาหวาน อาจจะรักษาด้วยการฉีดยา หรือโดยการควบคุมอาหารขณะตั้งครรภ์ สาเหตุไม่ทราบแน่ชัดแต่เชื่อว่าเกิดจากรก [placenta] สร้างฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตของทารก ฮอร์โมนนี้ทำให้ความไวต่ออินซูลินลดลง เกิด ภาวะ insulin resistan ทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น เมื่อคลอดแล้วระดับน้ำตาลจะลดลง

หญิงคนไหนเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ต่ำ

หญิงมีภาวะดังต่อไปนี้ไม่ต้องคัดกรองในขณะตั้งครรภ์

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องตรวจน้ำตาลขณะตั้งครรภ์

หญิงคนไหนเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

การเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์สามารถเกิดได้กับคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง เมื่อคลอดแล้วเบาหวานก็จะหายไป ผู้ที่ตั้งครรภ์และมีลักษณะดังต่อไปนี้ควรจะได้รับการทดสอบน้ำตาล หากการทดสอบให้ผลลบควรจะตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อตั้งครรภ์ 24-48 สัปดาห์

หญิงกลุ่มนี้ควรตรวจหาน้ำตาลในเลือดตั้งแต่ตั้งครรภ์ประมาณ 6 เดือน

หญิงเหล่านี้ควรจะได้ข้อมูล

ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มากได้แก่

ปัจจัยเสี่ยง การตรวจคัดกรอง
  • อ้วนมากดัชนีมวลกายมากกว่า 30
  • ประวัติเคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  • คลอดเด็กน้ำหนักมากกว่า 4.5 Kg
  • ตรวจปัสสาวะพบน้ำตาล
  • มีญาติสายตรงเป็นเบาหวาน

การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ในการวินิจฉัยโรคเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์จะต้องคัดกรองกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเพื่อทำการเจาะเลือด หรือการทดสอบความทดต่อกลูโคส การตรวจวินิจฉัยเบาหวานขณะตั้งครรภ์


โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีผลอย่างไรกับทารก และคุณแม่

ผลกระทบกับทารก

อาจจะทำให้ทารกตัวโต คลอดก่อนกำหนด ต้องใช้วิธีผ่าตัดทำคลอด และมีปัญหาเรื่องเด็กเกิดมาพิการซึ่งพบได้ไม่มาก เด็กได้รับอุบัติเหตุระหว่าคลอด เด็กทารกมีภาวะน้ำตาลต่ำ

ผลกระทบกับแม่

จะมีอาการปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย เพิ่มความเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษ ความดันโลหิตสูง และโอกาศเกิดเบาหวานในอนาคต

เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีผลอย่างไรกับทารกและมารดา

   

โรคเบาหวานและสุภาพสตรี

โรคเบาหวานกับการตั้งครรภ์ | การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ | โรคเบาหวานกับคุณสุภาพสตรี | การตรวจวินิจฉัยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ | การเตรียมตัวตั้งครรภ์


หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง

 fb google