โรคเบาหวานเมื่อไม่สบายควรดูแลตัวเองอย่างไร

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อไม่สบายจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล โดยทั่วไประดับน้ำตาลจะสูงแม้ว่าจะรับประทานอาหารไม่ได้ การที่น้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ เมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่สบายจะด้วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดหรือโรคติดเชื้อก็จะเกิดความเครียดแก่ผู้ป่วย ซึ่งมีผลต่อระดับน้ำตาลและความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย และผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีโรคแทรกซ้อนอยู่แล้วจึงต้องดูแลกันใกล้ชิด

การบันทึกการดูแลตัวเองจะทำให้ท่านผู้อ่านสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้น

การบันทึกรายงานการดูแลตัวเองเมื่อเวลาป่วย

คำถาม

ความถี่

คำตอบ

น้ำหนักวันนี้เท่าใด

ชั่งทุกวัน

_________กก

วันนี้ดื่มน้ำกี่แก้ว

ทุกเย็น

_________แก้ว

คุณวัดอุณหภูมิหรือยัง

วัดตอนเช้าและเย็น

__________เช้า

__________เย็น

วันนี้คุณรับประทานหรือฉีดยาหรือยัง

ทุก 4 ชมหรือก่อนอาหาร

เวลา/ขนาด

_________/__________
_________/__________
_________/_____ _____
_________/_____ _____
_________/_____ _____

วันนี้ระดับน้ำตาลของคุณเป็นเท่าใด

(อาจตรวจน้ำตาลจากเลือดหรือปัสสาวะ)

ทุก 4 ชม.หรือทุกครั้งที่ปัสสาวะ

เวลา/น้ำตาล
_________/__________
_________/__________
_________/__________
_________/__________
_________/__________

วันนี้คุณตรวจคีโตนหรือยัง

ทุก 4 ชม.หรือทุกครั้งที่ปัสสาวะ

เวลา/คีโตน
_________/__________
_________/__________
_________/_____ _____
_________/_____ _____
_________/_____ _____

วันนี้คุณหายใจดีอยู่หรือไม่

ทุก 4-6 ชม.

เวลา/สภาพการหายใจ

____________________

____________________

____________________

____________________

หลังจากจดบันทึกแล้วคุณลองดูซิว่ามีอาการดังข้างล่างนี้หรือไม่ หากมีตามอาการข้างล่างนี้ควรจะพบแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้

โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว เบาหวานกับเอสไพริน

หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง