โรคเบาหวานกับการคุมกำเนิด

การคุมกำเนิดมีได้หลายวิธี เช่นยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางคุมกำเนิด ถุงยางคุมกำเนิดสำหรับผู้หญิง ท่านผู้อ่านควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านว่าควรใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดไหนดี ยาเม็ดคุมกำเนิดจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น นอกจากน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นแล้วความดันโลหิตยังสูงขึ้น ซึ่งทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางตา ไต เป็นมากขึ้น

เบาหวานกับวัยหมดประจำเดือน Menopause

วัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองเป็นวัยที่คุณผู้หญิงหยุดการสร้างฮอร์โมน ทำเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและอารมณ์ เช่นเกิดการเปลี่ยนทางอารมณ์ หงุดหงิดง่าย ใจน้อยทนความขัดใจไม่ได้ ผิวหนังเหี่ยวย่น เต้านมเหี่ยวลง ความต้องการทางเพศลดลง วัยหมดประจำเดือนจะไม่มีการผลิตฮอร์โมนอีกต่อไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลง ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้อินซูลิน หรือยาเม็ดลดน้ำตาลสามารถลดขนาดยาลงได้ ในผู้ป่วยบางรายผู้ป่วยจะอ้วนขึ้นดังนั้นผู้ป่วยต้องคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ฮอร์โมน estrogen ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพต่อคุณสุภาพสตรีดังนี้

การประเมินการรักษา โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว

โรคเบาหวานและสุภาพสตรี

โรคเบาหวานกับการตั้งครรภ์ | การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ | โรคเบาหวานกับคุณสุภาพสตรี | การตรวจวินิจฉัยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ | การเตรียมตัวตั้งครรภ์


หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง