โรคเบาหวานกับแอสไพริน Aspirinaspirin

ผู้ป่วยเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากกว่าคนปกติ 2-4 เท่าจากการแข็งตัวของหลอดเลือดและลิ่มเลือดอุดตัน เป็นที่ทราบกันดีว่า aspirin สามารถลดการสร้าง thromboxane ซึ่งจะลดการเกาะกันของเกล็ดเลือด และป้องกันหลอดเลือดไม้หดตัวทำให้ป้องกันหัวใจขาดเลือดได้

ควรใช้แอสไพรินaspirinกับผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทใด 

ก่อนหน้านี้เชื่อว่าaspirin ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ประมาณร้อยละ 2-22 แต่หลังจากที่การควบคุมเบาหวานดีขึ้นการเกิดโรคหัวใจก็ลดลง ทำให้มีการศึกษาใหญ่ๆ 6 การศึกษาสรุปว่า

<

ผู้ป่วยเบาหวานต่อไปนี้ควรได้รับแอสไพริน aspirin ทุกรายความปลอดภัยในการใช้ aspirin

ข้อห้ามในการใช้

ขนาดยาที่ได้รับ


การดูแลเมื่อเวลาป่วย การดูแลในช่องปาก

เพิ่มเพื่อน

 

หลักการรักษาดรคเบาหวาน

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง

ทบทวนครั้งสุดท้าย 20 มิย 2010

Circulation 2010; DOI:10.1161/CIR.0b013e3181e3b133. Available at: http://circ.ahajournals.org.

โรคเบาหวาน