ชนิดของโรคเบาหวาน แบ่งเบาหวานเป็น 4 กลุ่ม

โรคเบาหวานเป็นกลุ่มของโรคซึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกติของการสร้าง หรือการออกฤทธิ์ หรืออาจจะเกิดจากกลไกทั้งสอง ผลจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งและมีการทำลาย ไต สมอง หัวใจ ระดับน้ำตาลเมื่อเป็นใหม่ๆจะไม่สูงแต่เมื่อเวลาผ่านไประดับน้ำตาลจะสูงขึ้น ชนิดของโรคเบาหวาน

(ในปี2010 ได้จัดเบาหวานไว้เป็นสี่กลุ่มดังกล่าวข้องต้น)

ส่วนการตรวจความทนทานต่อเบาหวาน Glucose tolerance test

เบาหวานชนิดที่หนึ่ง เบาหวานชนิดที่สอง
  • เกิดในคนอายุน้อย(30)
  • ผอม
  • ไม่สามารถสร้างอินซูลิน
  • เกิดอาการรุนแรงได้ง่าย
  • จำเป็นต้องใช้อินซูลิน
  • เกิดในคนอายุมาก(40)
  • น้ำหนักเกินหรืออ้วน
  • ผลิตอินซูลินได้บ้าง แต่ไม่พอ
  • มีอาการเล็กน้อย
  • คุมอาหารและใช้ยาเม็ด
การวินิจฉัยโรคเบาหวาน หลักการรักษาเบาหวาน

ชนิดของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานชนิดที่1 | โรคเบาหวานชนิดที่2 | โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์