ปัญหาสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานนอกจากจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบสมอง ไตเสื่อม และจอประสาทตาเสื่อมแล้วยังทำให้เกิดปัญหาในช่องปาก โดยเฉพาะเหงือกและฟัน ซึ่งหากละเลยจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต

ผู้ที่คุมน้ำตาลไม่ได้จะมีความเสี่ยงของโรคในช่องปากเพิ่มขึ้น การดูแลช่องปากตั้งแต่เริ่มแรกจะป้องกันปัญหาในช่องปาก ทำให้สุขภาพในช่องปากดี

โรคเบาหวานจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเหงือก ขณะเดียวกันหากเกิดโรคเหงือกขึ้นก็จะทำให้โรคเบาหวานคุมยากขึ้น

ผู้ป่วยโรคเบาหวานทำไมถึงมีปัญหาโรคในช่องปากได้บ่อยภาพแสดงคราบหินปูนและมีเหงือกอักเสบ

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะเสี่ยงการเกิดโรคในช่องปากเนื่องจาก

โรคเบาหวานและสุขภาพในช่องปาก

ผู้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีปัญหาในช่องปาก ผู้ที่คุมน้ำตาลไม่ดี สูบบุหรี่ หรือดูแลสุขอนามัยไม่ดีจะเกิดปัญหาในช่องปากได้บ่อย ควรจะดูแลสุขอนามัยในช่องปากให้ดี อ่านต่อที่นี่ โดยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟัน อ่านที่นี่์ เรื่องการแปรงฟันอ่านที่นี่ ไหมขัดฟันอ่านที่นี่

การดูแลช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานหมอฟัน

คนปกติจะมีคราบซึ่งมีเชื้อโรคอยู่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งช่วยให้เชื้อเจริญเติบโตได้ดี เมื่อแปรงฟันอาจจะทำให้เกิดเหงือกอักเสบ ท่านที่เป็นโรคเบาหวานควรจะได้ตรวจช่องปากทุกวันเพื่อหาความผิดปกติ

ควรพบทันตแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้

สรุปปัญหาสุขภาพในช่องปากที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้แก่


เบาหวานกับเอสไพริน การดูแลผิวหนัง

หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง