คำแนะนำสำหรับเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงเป็นต้น คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและโรคหัวใจมีดังนี้

การตรวจค้นหาจะทำในรายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

ผู้ที่เป็นเบาหวานและมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะต้องได้รับการรักษาปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ยาต้านเกล็ดเลือด ยาลดความดันโลหิตที่แนะนำได้แก่ ACE Inhibitor,ARB และหากมีหัวใจวายให้หลีกเลี่ยงยา Troglitazone

โรคเบาหวานกับโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือด

โรคเบาหวานมักจะมีโรคแทรกซ้อนที่สำคัญคือโรคหลอดเลือดแดงแข็ง เมื่อหลอดเลือดแข็งที่อวัยวะหรือระบบใดก็จะเกิดโรคที่ระบบนั้น เช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อัมพาต เท้าขาดเลือด หรือไตวาย

นอกจากนั้นโรคเบาหวานมักจะมีโรคอื่นร่วมด้วยเช่นความดัน ไขมัน หรืออ้วนซึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจ และหลอดเลือดเป็นปัญหาความเจ็บป่วยสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

โรคหลอดเลือดเลือดแข็งนอกจากทำให้เกิด ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอัมพาต ยังก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบที่ขา โรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงข้อหนึ่งของโรคหลอดเลือดตีบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยซึ่งสามารถควบคุมได

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคหลอดเลือดแข็ง [atherosclerosis] 

ปัจจัยเสี่ยงที่จะกล่าวถึงหากท่านผู้อ่านมีปัจจัยเสี่ยงมาก โอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดตีบก็มีมาก ดังนั้นควรลดปัจจัยเสี่ยงนั้นลง

ผู้ชายมีโอกาสเป็นหัวใจขาดเลือดสูงกว่าผู้หญิง แต่หลังหมดประจำเดือนผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดสูงขึ้น

ท่านสามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้อย่างไร

อาการและอาการแสดง

โรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้โดยการพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ตรวจหาระดับน้ำตาล ไขมัน งดบุหรี่ หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์

การวินิจฉัย

ถ้าแพทย์สงสัยว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ แพทย์จะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG,ECG] ถ้าตรวจแล้วปกติแต่แพทย์ยังสงสัยแพทย์จะส่งตรวจวิ่งสายพาน [treadmill] คือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะที่กำลังออกกำลังกาย

การป้องกัน

สามารถทำได้โดยควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว

สรุปการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่ ABC

โรคแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด | ความดันโลหิตสูง | การใช้ยารักษาความดันโลหิตสูง

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน