ยารักษาเบาหวาน Pioglitazone

Pioglitazone

คำเตือนสำหรับผู้ที่ใช้ยานี้รักษาโรคเบาหวาน

 • เนื่องจากยานี้อาจจะทำให้โรคหัวใจวายกำเริบการใช้ยานี้จะต้องประเมินว่ามีโรคหัวใจวายหรือไม่ หากมีอาการมากก็ห้ามให้ยานี้
 • ระหว่างการใช้ยานี้เมื่อมีการเปลี่ยนยาจะต้องเฝ้าดูอาการหัวใจวาย เช่นอาการเหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้ น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว บวมหลังเท้า

หากมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงให้หยุดยาและพบแพทย์

 • แน่นท้อง
 • ปัสสาวะมีเลือดปน ปวดเวลาปัสสาวะ
 • เหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้
 • บวมหลังเท้า น้ำหนักขึ้นเร็ว
 • แน่หน้าอก
 • คลื่นไส้ แน่นท้อง เบื่ออาหาร ปัสสาวะเข้ม ตัวเหลืองตาเหลือง
 • ตามัว
 • หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย
 • ซีด เลือดออกง่าย

ยาตัวนี้ดูดซึมเร็ว ให้พร้อมอาหารตอนเช้าสามารถลดน้ำตาลตอนเช้า FPG 25-40 มก.% ลดน้ำตาลเฉลี่ย HbA1c 0.6-1 % ยาตัวนี้ลดระดับ triglyceride ลดระดับ insulin แต่เพิ่มระดับ HDL และระดับ LDL

กลไกการออกฤทธิ์

 1. เพิ่มการออกฤทธิ์ของอินซูลิน แต่ไม่เพิ่มการหลั่งการหลั่งอินซูลิน
 2. เพิ่มการใช้ glucose ในกล้ามเนื้อ
 3. ลดการสร้างน้ำตาลจากตับ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Pioglitazone

 • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินร่วมด้วย
 • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถทนต่อ Metformin

ขนาดและวิธีการใช้ยา

 • ขนาดเริ่มต้นวันละ 15 มก ต่อวัน การเพิ่มยาจะเพิ่มครั้งละ 15 มก ขนาดยาเต็มที่ไม่เกินวันละ 45 มก

ข้อห้ามใช้Pioglitazone

 • เบาหวานชนิดที่1 ที่ไม่ได้รับอินซูลิน
 • ตั้งครรภ์

 • โรคตับระยะเฉียบพลัน
 • หัวใจล้มเหลว

ผลข้างเคียงของยา Pioglitazone

 1. มีการลดลงของความเข้มของเลือด แต่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. อาจทำให้ตับอักเสบ ควรเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับทุก 2 เดือนเป็นเวลา 1 ปี
 3. ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 4. ภาวะบวมเกิดจากการคั่งของน้ำพบได้ประมาณร้อยละ 7-15
 5. น้ำหนักตัวเพิ่มประมาณ 2 กม.
 6. ระวังหัวใจล้มเหลวกำเริบ
 7. พบว่าผู้ใช้ยานี้มีอุบัติการณ์ของกระดูกหักเพิ่มโดยเฉพาะผู้หญิง
 8. ตามัวเนื่องจาก Macular edema

ข้อควรระวัง

ควรระวังในโรคตับ คนให้นมบุตร คนท้อง และคนที่หัวใจวาย

ยาที่มีขายในประเทศไทยคือ Avandia,Actose

ยาลดน้ำตาล

glitazone