ยารักษาเบาหวาน Pioglitazone

Pioglitazone

คำเตือนสำหรับผู้ที่ใช้ยานี้รักษาโรคเบาหวาน

หากมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงให้หยุดยาและพบแพทย์

ยาตัวนี้ดูดซึมเร็ว ให้พร้อมอาหารตอนเช้าสามารถลดน้ำตาลตอนเช้า FPG 25-40 มก.% ลดน้ำตาลเฉลี่ย HbA1c 0.6-1 % ยาตัวนี้ลดระดับ triglyceride ลดระดับ insulin แต่เพิ่มระดับ HDL และระดับ LDL

กลไกการออกฤทธิ์

  1. เพิ่มการออกฤทธิ์ของอินซูลิน แต่ไม่เพิ่มการหลั่งการหลั่งอินซูลิน
  2. เพิ่มการใช้ glucose ในกล้ามเนื้อ
  3. ลดการสร้างน้ำตาลจากตับ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Pioglitazone

ขนาดและวิธีการใช้ยา

ข้อห้ามใช้Pioglitazone

ผลข้างเคียงของยา Pioglitazone

ข้อควรระวัง

ควรระวังในโรคตับ คนให้นมบุตร คนท้อง และคนที่หัวใจวาย

ยาที่มีขายในประเทศไทยคือ Avandia,Actose

ยาลดน้ำตาล

glitazone