หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

วิตามินและเกลือแร่

ร่างกายต้องการวิตามินและเกลือแร่ปริมาณไม่มาก แต่เป็นสารอาหารที่มีคำจำเป็นต่อร่างกาย เพื่อให้ร่างกายทำงานอย่างสมดุล

สุขภาพ >> อาหารเสริม >> วิตามิน>>แร่ฐาตุ

ปัจจุบันมีอาหารเสริมและวิตามินขายในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก อาหารเสริมบางชนิดมีการผสมวิตามิน และสมุนไพรโดยอ้างว่าสามารถทดแทนอาหารที่เรารับประทาน แต่ความจริงอาหารจากธรรมชาติจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่า

วิตามินและเกลือแร่

เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อย แต่มีความสำคัญต่อการเจริญเติมโต การทำงานของร่างกาย เรียกว่า micronutrient สารเหล่านี้เราไม่สามารถสร้างเองต้องได้รับจากอาหารธรรมชาติ

วิตามิน อ่านที่นี่

วิตามินมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ เช่น การเจริญเติบโต ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท และต่อต้านเชื้อโรค วิตามินยังมีบทบาทในการเปลี่ยนอาหารไปเป็นพลังงานโดยขบวนการทางเคมี วิตามินแบ่งออกเป็น

เกลือแร่ อ่านที่นี่

เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟัน ยังควบคุมการการเวียนของน้ำในร่างกาย และการทำงานของเส้นประสาท แบ่งเป็นสองกลุ่ม

ประโยชน์ของอาหาร

อาหารที่เรารับประทานจะให้ทั้งพลังงาน เกลือแร และวิตามิน ประโยชน์ของอาหาร

ใครที่ต้องการวิตามินและเกลือแร่เสริม

แมกนีเซียม สังกะสี วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี แร่ฐาตุ วิตามิน โพแทสเซี่ยม โซเดียม แคลเซี่ยม ผิวสวยด้วยวิจามิน

   

fb google